– Overgangen fra lysrør til LED-lys i Glamox-armaturene er rask og enkel. Det tar egentlig ikke lenger tid enn å bytte et vanlig lysrør. Mannskapet gjorde mye av jobben selv mens fartøyet var i drift, fortsetter Vindvik.

Fryselager gir spesielle utfordringer

Selskapet fisker i hovedsak torsk, hyse og sei. Fangsten blir foredlet og fryst ned om bord. Temperaturen i lasterommet er under minus 30 °C. Det er svært viktig at det ikke tilføres ekstra temperatur, slik tradisjonelle armaturer med lysrør faktisk gjør. Med tradisjonelle armaturer kreves det også mer energi til lasterommet for å kompensere for den økte varmen fra alle lysrørene.

– Vi kan bekrefte at LED-produktene holder det de lover. LED-lys fungerer bedre, både når det gjelder levetid og belysning i kalde områder. Vi får også mye bedre belysning i fartøyenes fryserom enn vi hadde tidligere, sier Vindvik.

Delvis finansiert av NOx-fondet

Det norske NOx-fondet administreres av NHO, og er et nasjonalt initiativ som skal redusere utslipp av mono-nitrogenoksider.

Vindvik forklarer:

– Som medlem av NOx-fondet har vi mottatt økonomisk støtte til å gjennomføre utskiftingen. Våre beregninger viser at vi reduserer NOx-utslippene med rundt 1.000 kilo per fartøy i året. Fondet finansierte faktisk 30–40 prosent av vår totale utskiftingskostnad. Et lavere drivstoffbehov som følge av energibesparelser utgjør minst den samme verdien. Totalt sett er dette en lønnsom investering som vi på kort tid tjener inn igjen.

Så enkelt er det å bytte til LED!

Alt du trenger å gjøre er å løfte komponentskinnen med lysrørteknologi ut av armaturhuset og erstatte den med et LED Replacement Kit. Utskiftningen tar ikke lenger tid enn å bytte et vanlig lysrør.