Henning Solberg, Mobile Core Engineer i Com4. Foto: Privat

 

1. Hvordan ser fremtidens energi ut?

 

Fremtidens energi blir først og fremst preget av mer fornybar produksjon, men energien vi benytter vil også komme fra en stort antall distribuerte energikilder, også fra private hjem. Den tradisjonelle enveiskjøringen i strømnettet blir gradvis erstattet av moderne toveis nett hvor overskuddskraft fra sluttkundens solceller, vindmøller og geotermiske anlegg kan bidra til å supplere nabolaget med kraft, ja kanskje til og med gjøre nabolaget selvforsynt?

En kommuniserende infrastruktur vil gi nettselskapene full kontroll over alle komponenter i nettet og dette vil også danne grunnlaget for å effektivisere nettselskapenes operasjonelle modell i fremtiden. 

2. Hvilke utfordringer står vi ovenfor?

I et moderne energinett hvor produksjonen blir svært fragmentert og kortreist, vil man nødvendigvis støte på en del problemstillinger man vanligvis ser på som trivielle. I et slikt nett vil man kanskje ha like mange produsenter som konsumenter, og dette vil by på utfordringer med støy og synkronisering. Å holde kvaliteten på leveransene oppe blir en viktig oppgave.

Avregning av forbrukt kraft i forhold til levert overskudsskraft fra hundretusener, ja kanskje millioner av små enheter vil stille store krav til robust og rimelig kommunikasjon. Smarte nett som har evnen til raskt å tilpasse seg endringer i produksjon og leveranse blir viktig.

3. Hva er hensikten med smarte nett?

Hensikten med smarte nett er å etablere et intelligent system for styring, distribusjon og produksjon av kraft, som ved hjelp av avansert kommunikasjon- og informasjonsteknologi er i stand til raskt å reagere og tilpasse seg.

Effekten tar man ut i økt leveransesikkerhet, effektivitet og reduserte kostnader. AMS er første steg på veien mot smarte nett, men vi vil se store endringer i hvordan nettene fungerer i årene fremover. Nye spennende forretningsmodeller vil utfordre dagens produsent-til-kunde forhold.

 

Ola B. Eliseussen, Produktsjef i Carlo Gavazzi. Foto: T. Kleven/CG

1. Hvordan ser fremtidens energi ut?

Hvordan fremtidens vil se ut, er i stor grad avhengig av hvordan våre myndigheter vil legge til rette for bruk alternative energikilder. Pr. i dag er ikke energi fra solcelleanlegg, vindmøller og bølgekraft konkurransedyktig. På en rekke områder står vi ovenfor teknologiske utfordringer som blant annet å utvikle batteriteknologi med en betydelig høyere energitetthet. For private husholdninger, vil bruk av varmepumper, egne solcelleanlegg og solfangere, medføre mindre behov for ekstern tilførsel av energi.

2. Hvilke utfordringer står vi ovenfor?

Vi har en rekke teknologiske utfordringer for å gjøre alternative energikilder mer prismessig konkurransedyktig. En annen utfordring, er at vi i svært begrenset grad har tatt i bruk eksisterende teknologi som et virkemiddel for å redusere energiforbruket.

Med intelligente løsninger basert på «smarthus» og «smart bygning» teknologi som styrer lys, varme og ventilasjonsanlegg, er det ved relativt små investeringer mulig å realisere vesentlige reduksjoner i energiforbruk.

3. Hva er hensikten med smarte nett?

Smarte nett skal skape en sikrere strømforsyning, utnytte utbygget infrastruktur mer effektivt, samt oppnå større kontroll og fleksibilitet. Det benyttes smarte el-målere med 2-veis kommunikasjon for informasjonsutveksling mellom energiselskap og forbruker.

Disse vil også i framtiden kunne benyttes for å måle motsatt energiretning hvor forbrukere som har et energioverskudd får mulighet til å selge dette til energiselskapet.

4. Hvilken fornybar energikilde burde Norge satse på i fremtiden?

Dette er i stor grad avhengig av den teknologiske utviklingen. Med en kort tidshorisont bør vi satse på en videre utbygging av vindmølleparker. I et større tidsperspektiv, vil det være fornuftig å satse på solcelleteknologi samt kjernekraft basert på bruk av thorium som atombrensel.

 

Herbjørn Tjeltveit, Kommunikasjonsdirektør i Lyse AS. Foto: Tommy Ellingsen

1. Hvordan ser fremtidens energi ut?

Framtiden er fornybar. Strømnettet kommer til å levere vannkraft til forbrukere så langt fram vi kan se. Kanskje blir den største endringen at flere vil produsere egen energi. Om noen år vil nye batterier gjøre at du kan kjøpe strøm når den er billig og spare strømmen til når du trenger den.

2. Hvilke utfordringer står vi ovenfor?

Det tradisjonelle strømnettet har levert strøm én vei. Når stadig flere vil produsere strøm selv og selge det tilbake ut på nettet samtidig som de ønsker å bruke både kjøpt og egenprodusert strøm om hverandre til å lade elbilen hjemme, blir utfordringen å lage et system som gjør dette enkelt for kunden samtidig som balansen i strømnettet opprettholdes.

3. Hva er hensikten med smarte nett?

Hensikten med strømnettet er å sikre en trygg og stabil strømleveranse, og leveringssikkerhet vil fortsatt være prioritet nummer én i framtiden. Men med stadig flere strømprodusenter og med elbiler og induksjonsplatetopper som belaster nettet i spesielt utsatte tider, vil nettene måtte bli smartere. En viktig del av jobben gjør vi både ute i nett- og transformatorstasjoner samt i mitt og ditt etter hvert smarte hjem.

4. Hvilken fornybar energikilde burde Norge satse på i fremtiden?

Norge er usedvanlig godt egnet til vannkraft. Med magasiner og demninger kan vi lagre energien i dammene og slippe vann på turbinene når vi trenger strømmen. Det gir oss stabil og fornybar energi. Vi må fortsette å videreutvikle vannkraft. For eksempel når Lyse fornyer vårt største kraftverk klarer vi å få 15 prosent mer energi ut av det samme vannet.