- Norske kommuner står foran mange og store utfordringer. Kommunene pålegges stadig flere oppgaver som samfunnsutvikler og tilrettelegger av tjenestetilbud, uten at de økonomiske ressursene nødvendigvis følger med på lasset. Mange av tjenesteområdene kan effektiviseres ved å ta i bruk digitale løsninger, og vi kan hjelpe dem i gang, sier Stein C. Tømmer som er markedsansvarlig for «Smart Kommune» i Telenor.

Tre faser

Gjennomføring av Smart Kommune-prosessen skjer i tre faser som innledes med en halv dags workshop med ledelsen i kommunen. Her gjennomgås kommunens digitale status, fokusområder defineres, og rammene rundt et framtidsbilde diskuteres. I fase to gjennomføres en digital analyse av en felles prosjektgruppe, og framtidsbildet og gevinster konkretiseres. I siste fase etableres kommunens digitaliseringsstrategi i tett samarbeid med kommunens ledelse. Her konkretiseres også tiltak og gevinstmål.

Fokusområder

De vanligste fokusområdene som Telenor og kommunene gjerne diskuterer er helse og omsorg, oppvekst og utdanning, geodata, sensorer og tekniske feltløsninger, samt ulike funksjoner som går på tvers av hele kommunen.   Telenor har med seg utvalgte partnere med spisskompetanse innenfor kommunale kjerneområder som trekkes inn når dette er nødvendig.

Se til Os

Da Telenor arrangerte et Smart Kommune seminar for ledere innen teknisk sektor i januar, var nesten 100 kommuner representert og Terje Søviknes i Os kommune delte kommunens erfaringer med digitalisering.

I Os opplever de sterk vekst. Antallet innbyggere er 20 000 i dag, men forventes å være doblet innen 2040. En digitalisering av tjenester som gjør at hvert kommunalt årsverk kan betjene flere innbyggere var derfor et av hovedmålene da de startet arbeidet med digitalisering av tjenester.

De har effektivisert og digitalisert på en rekke områder. De som arbeider ute i helsetjenesten har blitt utstyrt med Ipad som gjør at de kan skrive korte rapporter og notater mens de arbeider ute istedenfor å gjøre det når de returnerer til kontoret. Blålysetatene har fått utviklet et system hvor de får tilgang til nødvendige plantegninger og innsatsplaner fra bilene ved behov.

Det er også etablert SMS-varsling, som gjør at man kan varsle alle innbyggere innenfor visse geografiske områder om alt fra vannavstenging til evakuering. Byggesaksarkivet er gjort digitalt slik at den enkelte grunneier selv kan finne informasjon om egen eiendom, og i tillegg kommer digitale postkasser og nye nettsider som er under utvikling.

Kommunene har mye å hente på digitalisering, derfor er det stadig flere som ber om bistand for å utarbeide de digitale strategiene for å kunne bli en smartere kommune, avslutter Tømmer.