På Langum, som ligger like utenfor Drammen, har Infratek levert et stort prosjekt til EB-Nett. Til transformatorstasjonen kommer det inn 132 kV som transformeres ned til 50 kV og forsyner strømnettet til flere mindre transformatorstasjoner i regionen.

Prosjektet består av nytt vern- og kontrollanlegg for hele stasjonen. Dette er et komplisert prosjekt som består av utskifting av kontrollanlegg og vernsystemet mens transformatorstasjonen er i full drift. Anlegget moderniseres stegvis med utkoblinger for hver linje og transformator en etter en.

- Vi har også byttet ut andre komponenter som effektbrytere og samtidig utført en del andre arbeider på denne stasjonen, forteller Jo Østhagen som er prosjektleder i Infratek.

- Utfordringen med denne typen prosjekter er at vi skal utføre arbeider på stasjoner som er i drift, da krever det ekstra mye av de som skal utføre arbeidet.

- En del av de gamle komponentene på anlegget begynte å bli utdatert, og det var på tide å få skiftet dem. Det nye vern- og kontrollanlegget er mye bedre og ble skiftet ut fra et "føre var-prinsipp". På gamle komponenter vil det etterhvert oppstå en del feil, og derfor var det smart å bytte dem ut før disse feilene begynte å gjøre seg gjeldende, sier Østhagen.

Et omfattende prosjekt

Prosjektet startet i desember 2013 og for det meste av tiden er det to mann som har arbeidet på Langum. Nå er vi i sluttfasen og regner med at de vil være helt ferdige med prosjektet før jul i 2015. 

- Dette er en type prosjekt som krever en viss kompetanse innen kontrollanlegg og styring, den kompetansen besitter vi i Infratek. Utfordringen med denne typen prosjekter er at vi skal utføre arbeider på stasjoner som er i drift, da krever det ekstra mye av de som skal utføre arbeidet, for kobler vi en ledning feil her så kan det bli strømløst i et større område, forklarer Østhagen.

Vær- og klimautfordringer i Nord-Norge

Et annet prosjekt er det såkalte Ofoten-Balsfjord-prosjektet hvor det i forbindelse med bygging av ny kraftlinje på 420 kV også er arbeider i tilknytning til fire trafostasjoner. Arbeidene som Infratek gjør går blant annet ut på å legge den siste delen av dagens linje om til kabel ved hver stasjon. Oppdragsgiver Statnett eier ikke mange 420kV jordkabler i sitt nett, så prosjektet er litt spesielt også for dem. Prosjektet startet med planlegging høsten 2013 og vil etter planen bli ferdigstilt i juni 2016:

- Det har gått etter planen, sier Øyvind Ramsø som leder prosjektet.

- Vær og klima har egentlig vært den største utfordringen vår. Å trekke kabler i Bardufoss i november var kaldt og temperaturen kan variere fra fem plussgrader til minus tjue på et døgn. Vi hadde også et stillas som var 18 meter høyt, 15 meter langt og 3 meter bredt, det brukte vi til å montere endeavslutningene. Vindforholdene gjorde at bruken av dette stillaset ble en av hovedutfordringene våre, både at det ble bygget slik som vi ville ha det, men også at det var tett, forklarer Ramsø.

Enkelt og gjennomførbart

Ramsø tror en av de viktigste årsakene til at de vant kontrakten var løsningsforslaget de presenterte:

- Oppdragsgiveren likte måten vi ville løse oppdraget på. Våre kunder er avhengig av kortest mulig utkobling av nettet og en av våre styrker er å finne enkle og gjennomførbare løsninger. Vi har flinke montører som er godt kvalifiserte til jobben de skal gjøre. Både trekking og terminering av slike kabler krever spesialkompetanse. Det er ikke mange entreprenører som er sertifisert til å arbeide med 420 kV da kabelprodusentene stort sett monterer dette selv, sier Ramsø.

Til tross for enkelte utfordringer har prosjektet så langt vært vellykket:

- Vi er løsningsorienterte og vant til å løse utfordringer, hittil er jeg veldig godt fornøyd med prosjektet og håper at resten av det blir like vellykket, avslutter Ramsø.