Ønske om å være bedre enn gjeldende standard

Christoffer Aas Clementz har vært med i utviklingen av Multikomfort, en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. Han forteller at konseptet går ut på å bygge fremtidens hus allerede nå. - Hovedpoenget er at å gjøre prosjektene enkle, blant annet i forhold til energieffektivitet. Så lenge man følger Multikomfort er man garantert at håndverkerne er innenfor de gjeldende forskrifter. Her skal vi ikke bare snakke om energi, men også om bokvalitet, forteller Clementz. Man prøver å systematisere det, slik at både byggmesterne og kundene skal føle seg trygge og gode i et gjennomtenkt system. Det fokuseres på gode løsninger basert på vanlige byggevarer. Selv om prosjektet er fremtidsrettet skal det likevel være tuftet på god, gammel byggetradisjon. Man bare setter det litt mer i system, sier Clementz.

Fokus på lyd og lys

Det har blant annet blitt fokusert mye på lyd, forteller Clementz. Man har jo lett for å tenke at lyd og akustikk kun gjelder større bygg, men nå som man bygger mer moderne er det færre elementer i husene som demper romstøyen. I eksempelhuset er det blant annet brukt gipsplater som er godt egnet til å dempe lyden, i tillegg til at det er brukt trepaneler i taket, som demper lyden veldig samtidig som det ser pent og stilig ut, forteller Clementz. – Det er også fokusert på naturlig lys, med tanke på plassering av vinduer og ikke minst takvinduer. Det er gjort slik at man

skal få mest mulig naturlig dagslys inn i huset. Det er også bygget en slags levegg på siden av takvinduene, som gjør at du ikke får den direkte innstrålingen.

Solcelleenergi

På toppen av dette huset ligger det 150 kvadratmeter solcellepanel. Det produserer omtrent 19200 kWh, og solcellene er en del av taktekkingen i stedet for takstein. Det er en veldig fremtidsrettet måte å bygge på, avslutter Clementz.