- Det har vært en trend å bygge energieffektive bygg, krav og regelverk har også blitt mye strengere enn de var tidligere. Nybyggene blir stadig flottere og i dag skal ikke husene bare bruke så lite energi som mulig, enkelte av dem skal til og med produsere energi, sier Torfinn Lysfjord som er direktør region riksdekkende energi i GK Inneklima AS.

Han har gjennomgått Enovas statistikk og sett at passivhusene gjerne bruker mye mer energi enn de lovet da de ble prosjektert og bygget.

- De gode ingeniørene tegner bygg som stadig får bedre energitall, så løper de videre til de beste prosjektene. Men i nybygget står det kanskje igjen en driftsorganisasjon som ikke lykkes med å drifte det komplekse bygget, sier Lysfjord.

Optimal drift

- Vi har nok veldig mye å hente på regler, kurs og opplæring i hvordan byggene kan driftes optimalt. Byggene har blitt så komplekse at vaktmesteren som stort sett var vant til å tømme søppel, bytte lyspærer og måke snø ikke har den kompetansen som systemene i disse byggene krever, fortsetter Lysfjord.

Komplekse driftsstyringsanlegg, varmepumper og andre tekniske innretninger krever mye systematikk, som for eksempel jevnlig bytting av filtre til ventilasjonsanleggene. Hvis ikke disse tingene følges opp på skikkelig måte, risikerer man for eksempel at snøvarmere står på om sommeren eller at ventilasjonsanlegget skrur seg på når det ikke trengs.

- Myndighetene lager stadig strenger regler for hvordan ting skal bygges og strengere krav til teknikk, men det finnes ikke eneste teknisk forskrift om hvordan byggene våre skal driftes. Hvis du kjøper en ny bil er jeg sikker på at du bruker 10 000 i året på service, sånn burde det også vært med byggene våre.

Lykkes i eget bygg

Enova gir støtte til gode energibesparende tiltak, og støtter for eksempel installasjon av varmepumpe økonomisk.

- Jeg tror det hadde vært mye bedre å fordelt støtten over ti år og gitt den basert på at man klarer å oppnå energimålet. Da ville de støttet prosjekter der man sparte reelle kilowatt timer, ikke de kalkulerte kilowatt timene som huseieren kanskje aldri oppnår. Det går an å få energieffektive bygg til å fungere som de skal, men da må noen kunne drifte dem skikkelig. Miljøhuset GK, som vi bygde for snart fire år siden, er et slikt bygg. Og vi klarer det, vi følger nøyaktig det energimålet som dette huset er designet for å klare, og der ligger vi. Det er fordi vi vet hvordan vi skal drifte bygget vårt og vi gjør den jobben skikkelig, avslutter Lysfjord.