Nå har 29 nettselskaper som utgjør alliansen SORIA (Sammen Om Rasjonell Innføring og drift av AMS) gått sammen om å etablere et felleseid driftsselskap, Validér

- Vår rolle er å foreta løpende innsamling, bearbeiding, kvalitetskontroll og videreformidling av målerverdier til den nasjonale elhub og tilknyttede nettselskaper i samarbeidet, sier Thomas Thiis som er daglig leder i Validér.

Å opprette et eget driftsselskap med dette som spesialfelt, vil bidra til stordriftsfordeler og lavere kostnader enn om hvert enkelt nettselskap skulle utviklet og driftet egne løsninger.

Bedre oversikt

Når AMS blir innført, vil det gi en rekke fordeler. Forbrukerne vil slippe å lese av strømmen, og målingene vil også bli mer nøyaktige enn i dag.

- For deg og meg er nok dette de viktigste fordelene, men for den totale kraftbransjen vil det gi et langt sikrere bilde for det totale strømforbruket siden målingene vil bli foretatt på timebasis i hver enkelt husstand. En av hensiktene med å innføre dette er å ha mulighet for å regulere "peakene" i strømforbruket på en bedre måte. Energiselskapene vil få bedre oversikt over forbruket og nettselskapene får data som muliggjør en mer effektiv planlegging, drift og vedlikehold av det eksisterende strømnettet, forklarer Thiis.

Utrulling i 2016

Validér står ikke for installasjon og drift av selve målerne, men de arbeider tett med nettselskapene for å få på plass en effektiv infrastruktur som vil sikre trygg overføring og bearbeiding av data fra strømkundene til nettselskapene og elhuben.  

- Det er mange biter som skal på plass, men nettselskapene som utgjør SORIA regner med å starte utrulling i 2016, og ha samtlige 700 000 strømkunder med fra 1. januar 2019, avslutter Thiis.