I mange bygg brukes det for mer energi enn nødvendig, men selv om strømprisene i Norge er lave er det mye å spare. Noen bruker energi uhensiktsmessig:

- Enkelte bygg har for eksempel ikke noe styringssystem som regulerer varmen, og da står gjerne varmen på samme temperatur hele tiden uavhengig av om det er folk der eller ikke. Det betyr at de benytter mer energi enn de trenger både om natten og i helgene, sier Brox.

Manglende kalibrering

Større bygg har som regel et eller annet styringssystem som egentlig skal forhindre at energien brukes uhensiktsmessig, men også der ser Ustekveikja Energi et stort forbedringspotensial:

- Der man har styringssystemer oppdager vi ofte at de ikke er riktig kalibrert. Selv i nye bygg med moderne styring finner vi ofte anlegg som ikke er satt opp og stilt inn skikkelig og det taper de penger på, forklarer Brox.

Kompetanse og serviceavtaler

De moderne styringssystemene er avanserte og derfor er det viktig at det finnes driftspersonell som har riktig kompetanse og at man har gode serviceavtaler.

- Når vi går inn og gjør de nødvendige tiltakene, så ser vi nesten uten unntak at vi oppnår store besparelser, enkelte ganger utgjør disse så mye som 50 prosent. Det finnes verktøy der vi ser på de forskjellige elementene, gjør en vurdering av hvor det er mulig å gjøre besparelser og kan sette opp forslag til tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket enten det er ved mer kursing og bedre opplæring, om det er en serviceavtale de bør få på plass eller kanskje et varslingssystem som kan hjelpe vaktmesteren til passe på de rette tingene. Det er mye å hente på å være bevisst på disse tingene, sier Brox til slutt.