– Enhver CO2-lekkasje kan ha enorme miljømessige og økonomiske konsekvenser. For ikke å si politiske. Og det er her vårt overvåkingssystem kommer inn, sier administrerende direktør Jarle Steen Stueflotten i Geomec. 

Selskapet er basert i Stavanger og driver med overvåking- og analysesystem for injeksjonsbrønner. Deres løsning, Geomec GeoTool-Inject, brukes blant annet av Statoil og ConocoPhilips, da knyttet til lagringsbrønner for borrekaks. 

– Vi har lang erfaring med planlegging og drift av lagringsbrønner, og hvilke teknikker og utstyr som bør benyttes. Med Geomec GeoTool-Inject optimaliserer vi injeksjonsprosessen, og minimerer sannsynligheten for brønn- og reservoarlekkasje. Kunden har til enhver tid full oversikt, sier Stueflotten.

Det finnes mange aktører som tilbyr modellering, simulering, hardware-baserte deteksjonssystem og andre måleinstrumenter, sier Stueflotten.

– Men dette kan innebære at feil oppdages for sent. Dersom CO2 lekker fra lagringsplassen, så har hele prosessen vært meningsløs.

Komplementær virksomhet

Geomec har derfor en litt annen tilnærming.

– «Aktiv sanntids monitorering», forklarer Stueflotten.

– Det handler om å avlese det som skjer i sanntid – samt konvertere data til anvendelig og tilgjengelig informasjon.

Løsningen kan kort oppsummeres slik: Rådata konverteres til pålitelig og anvendbar informasjon, som i sin tur brukes som beslutningsgrunnlag for den operative driften.

– Det er det som er det unike med vårt system, og gjør at løsningen både er kostnadseffektiv og treffsikker sammenlignet med andre alternativer på markedet, sier Stueflotten.

Politisk sensitivt

Systemet  gir raske tilbakemeldinger og krever små mengder menneskelig intervensjon. Videre genereres operative alarmer, ved uønskede utviklinger eller hendelser, 24/7.

Nettopp dette kan gi Geomec et konkurransefortrinn, mener Stueflotten, og viser til at CO2-lagring under havbunnen er «politisk sensitivt».

– Det snakkes om at Norge skal importere CO2 og håndtere den på vegne av andre europeiske nasjoner. Hele ordningen er derfor avhengig av at vi som nasjon inngir tillit. Da er det ikke rom for å trå feil.

Tverrfaglig kompetanse

Stueflotten knytter sikker injisering til tre ulike faktorer: Grundig forarbeid, spesialdesignede injiseringsbrønner og nøyaktig overvåking av prosessene.

– Vår styrke er at vi ser holistisk på problemstillingene og tilbyr tverrfaglig kompetanse, forteller han.

– Det er ikke slik at moder jord kan instrueres til å oppføre seg slik vi ønsker. Derfor trengs analyser som kan imøtese problemer i den operative fasen – helst før de oppstår. Her kan vi by på et bemannet injeksjonssenter.

Det er nemlig ikke nok å kunne lese av et sett parametere, forklarer Stueflotten.

– Isolert sett kan tallene virke pålitelig nok og oppgi riktig verdi, men samspillet dem i mellom gjør at det kan tegne seg et annet bilde.  

– Da kan et tredjepartsselskap som Geomec, som utelukkende jobber med dette samspillet, være til stor nytte.