I 2016 har Rusken jobbet for å gjøre Oslo til en renere by i 40 år. Ved å engasjere skoler, barnehager, idrettslag, næringsliv og folk i vanskeligstilte situasjoner er hele 300 000 av Oslos innbyggere med på å gjøre Oslo renere og triveligere.

– Nå har vi en app som gjør at alle kan bidra til å holde byen vår ren. Vi er ganske slepphendte, i fjor kastet vi 711 tonn emballasje, ”rusk og rask” som folk hadde kastet i gater og grøntområder. Det er i tillegg til alt søppelet som folk kaster i søppelkassene våre, sier Hauger.

– Vi ønsker at Oslos innbyggere skal bidra. Rusken-appen har vi laget for å få folk til å bry seg. Der kan man ta bilde av søppel som man ser og sende det inn til vår Ruskenpatrulje, så sørger de for å få vår Ruskenpatrulje ut eller de sender våre entreprenører ut til de forskjellige stedene i kommunen. Det er blitt en veldig populær tjeneste som vi har etablert. Og vi håper Oslos innbyggere vil hjelpe oss til å melde fra om ting som er kastet på gaten.

Få med næringslivet

Per i dag får de inn rundt 700 bilder i måneden. Sentrumsnære områder er det verste området. Med alle fastfoodrestauranter og kafeer blir det mye emballasjesøppel i gatene.

– Det er viktig at det er rent og ryddig til enhver tid, så blir terskelen for å kaste noe høyere. Det er viktig å skape en god holdning blant folk. Et annet viktig grep er å samarbeide med næringslivet som for eksempel Mc Donalds. Med dem har vi en avtale hvor vi rydder i deres nærområder ved å få med oss de idrettslagene de sponser.  Det er kjempe viktig at vi får med oss næringslivet for det er de som produserer emballasjen som bidrar til forsøpling, sier han.

– Nå skal vi bli Europas reneste by. Vi skal bli mer miljøvennlig, byen vokser og offentlig rom blir brukt mer. Skal vi møte dette må vi jobbe for å opprettholde en ren by, sier Hauger.