Henrik Badin, CEO i Scanship Foto: Ina Wesenberg

Scanship er et norsk selskap som primært arbeider med miljøteknologi innenfor cruiseindustrien. De leverer fullintegrerte systemer som både behandler avløpsvann, matavfall og søppel.
– Utfordringen er jo at dette er store hoteller som frakter mye mennesker slik at man har logistikkmessige utfordringer på grunn av store volumer. I tillegg er det en rekke internasjonale miljøkrav og spesielle regler som gjelder langs de rutene som skipene opererer. Disse kravene må man ta hensyn til, sier CEO i Scanship, Henrik Badin.
Det kan være fire til fem ganger høyere konsentrasjon av avfall og mengde avløpsvann fra et cruiseskip enn det er fra ordinære byer. Det betyr at et skip med 5000 passasjerer fort genererer like mye avfall som en by med 25 000 innbyggere.
– Skipene genererer så mye avfall og avløpsvann at det må behandles om bord, for det ville ikke være mulig for havnene å lande alt dette. Det er her vår teknologi kommer inn, forteller Badin.

Hver gjest bruker 350 liter vann

Avfallet om bord på cruiseskipene deles gjerne inn i to fraksjoner: en fast avfallsfraksjon og avløpsvann. Avløpsvannet renses etter de strengeste kravene som finnes internasjonalt og som er enda strengere enn regelverket på land. Vannet går gjennom en femtrinns prosess der det også blir fjernet næringssalter som fosfor og nitrogen fra vannet i tillegg til organisk stoff og partikler. Anleggene fra Scanship er i dag de første anleggene som imøtekommer krav som innføres i Østersjøen fra 2016.
– Det er snakk om mye avløpsvann, for hver cruisegjest genererer rundt 350 liter avløpsvann i døgnet, og alt dette vannet trenger rensing. Først benytter vi en mekanisk filtrering, deretter en biologisk renseprosess hvor vi lar bakterier omsette alt av organisk stoff, fosfor og nitrogen til en biomasse som vi separerer ut ved hjelp av flotasjon. Til slutt går vannet gjennom et poleringstrinn og UV-behandles til slutt, forklarer Badin.

Matavfall

Det blir også mye matavfall. Her har Scanship utviklet et oppsamlingssystem fra de ulike restaurantene om bord. Systemet er basert på vakuum som frakter alt matavfallet til et sentralt oppsamlingssted på skipet. Der avvannes matavfallet, noe som vil si at mest mulig vann presses ut av matavfallet og renses sammen med avløpsvannet. Det tørre matavfallet tørkes i egne systemer om bord sammen med biomassen fra avløpsvannet, og til slutt forbrennes alt i store forbrenningsovner hvor det blir til aske.
Høyt fokus på gjenvinning
Når avløpsvannet er renset, kan det gå over bord. Men etter hvert har det blitt stort fokus på gjenvinning.
– Vi leverer også gjenvinningsanlegg som gjør at det rensede vannet kan brukes som teknisk vann, for eksempel som skyllevann i vaskeriet om bord. Det blir et stadig økende fokus ikke bare på rensing, men også på gjenvinning. Det neste kvantespranget for oss vil være å lage systemer for å utvinne energi av avfall. I dag behandles det i våre forbrenningsanlegg om bord, men nå arbeider vi med en teknologi som skal konvertere deler av avfallet til en energirik gass som kan brukes til å produsere energi om bord i skipene, sier Badin.

Godt posisjonert

Scanship er godt posisjonert i cruisebransjen og har gjort det bra. I dag seiler over 90 store cruiseskip med renseanlegg og søppelhåndteringsanlegg fra Scanship, og selskapet leverer til cirka 70 prosent av alle cruiseskip under bygging. Hvert år bygges det rundt 10 nye skip som også trenger de nye systemene.
– Men vi ser selvfølgelig også at vi har vekstmuligheter for vår teknologi på andre markeder i tillegg, avslutter Badin.