– I fremtiden blir det utenkelig å produsere et produkt som ikke inneholder materialer som lar seg gjenvinne mange ganger, innleder Kjetil Himle, daglig leder i Ekokem Norway AS.

Han forteller at et utvidet livsløp på produkter bidrar til en sirkuler økonomi, der avfall kan skape verdier og være en bidragsyter til mange av miljøutfordringene i dagens samfunn.

– For å oppnå dette er det avgjørende at både de biologiske næringsstoffene kan føres tilbake til biosfæren, og at de industrielle materialene er designet for å gjenbrukes, uten å gjøre skade på miljøet i gjenvinningsfasen.

Får nye egenskaper

Effektiv avfallshåndtering fordrer at man bytter ut materialer som ikke kan brukes på nytt. Derfor er innovasjon et sentralt aspekt i arbeidet for miljøet.

– Vi jobber med å utvinne energi fra materialer, men fokuserer også på å finne måter å omforme brukt materiale til nytt råmateriale. Vi utvikler kontinuerlig metoder for å gi materialene utvidet liv. Brukt olje kan for eksempel resirkuleres som smøremiddel til industrien.

– Kasserte dekk kan erstatte ikke-fornybart råmateriale i mange tilfeller. Vi jobber med å knytte bånd som ikke før eksisterte. Noens søppel kan bli brukt som andres råmaterialer. Behovet for energi vil øke med over 50 prosent innen år 2030. Energieffektivisering kommer til å bli langt viktigere enn det har vært til nå.

Fjerner giftstoffer

Himle forteller at Ekokems tjenester strekker seg gjennom flere ledd, med arbeid knyttet til avfall både før og under resirkulering. I enkelte typer industrier har det vært en utfordring at mye avfall blir lagt på deponi uten å fjerne giftstoffer. Dette gjør avfallet umulig å resirkulere.

– Ekokem jobber målrettet med å fjerne giftstoffer som ellers kunne gjort resirkulering helsefarlig og som i tillegg er en stor belastning på miljøet.

Himle påpeker at gamle materialer fortsatt kan inneholde stoffer som nå er ulovlige.

– I Norge ble vinduer, frem til 1986, produsert med PCB-innhold som er kreftfremkallende. Dette må gjenvinnes på en spesiell måte, der glasset sendes til produksjon av isolasjon, og trerammene blir så sendt til fabrikken vår i Danmark. Der brenner vi materialet og gjør det om til energi, samtidig som giftstoffene blir destruert i en avansert renseprosess.

– Det samme gjelder i enkelt gammel storindustri, der det kan ligge for eksempel store mengder kvikksølv i grunnen, og behovet for sanering er stort. I en sirkulærøkonomi er det første steget å fjerne giftstoffer fra sirkelen, forteller han.

Bruker Ekokems løsninger

Stora Enso er et finsk-svensk selskap og verdens nest største skogsindustrikonsern. Deres papir- og papirmassefabrikk i Oulu, Finland produserer store mengder blandet avfall, fiberavfall, aske og giftig avfall som olje, aerosoler og forurenset vann. I tillegg akkumuleres plastikkavfall gjennom å pakke materialene.

I juni 2015 tegnet de en kontrakt som gjør Ekokem ansvarlig for all avfallshåndtering fra fabrikken.

– Å ha ett selskap for all avfallshåndtering er en god økologisk løsning. For oss er det viktig å ha en stødig partner som kan tilby totalløsninger, sier Mervi Partanen, miljøsjef i Stora Enso.

– Avfallet blir transportert til Ekokems fabrikker for behandling, der resirkulerbart materiale får nytt liv, og giftavfall blir fjernet og brukt til energiproduksjon. Resirkulert materiale som ikke kan brukes i fabrikken blir så fraktet til relevant industri, avslutter han.

FAKTA

Ekokem er et nordisk selskap som tilbyr tjenester i sirkulærøkonomien. I praksis vil dette si å sikre at alle gjenvinnbare produkter kan bidra til å skape ny energi eller resirkuleres til nye produkter.
 
Selskapet er et resultat av fusjoneringen av Finske Ekokem, Danske Nord og Svenske Sakab, og tilbyr totalløsninger i hele Norden. Eieresiden er delt i tre deler, bestående av Finland (statseid), kommunale enheter og private investorer/industriselskaper. De har nesten 650 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, med en årlig omsetning på over 258 millioner Euro.

I Norden mottar og behandler Ekokem over 1,7 millioner tonn avfall årlig. Ekokem jobber også med rense giftig avfall, samt å behandle jord, vann og materialer som er blitt forurenset. Deres mål er å doble andelen materiale som gjenvinnes gjennom resirkulering innen 2017.