Den Magiske Fabrikken er navnet på det nye biogassanlegget til Greve Biogass. Biogassanlegget, som ligger utenfor Tønsberg, produserer biogass som skal benyttes som drivstoff, og det som blir igjen etter produksjonen er en næringsrik flytende biogjødsel. Navnet Den Magiske Fabrikken har blant annet bakgrunn i at man her vil produsere ny, klimavennlig mat ved gjenvinning av matavfall og husdyrgjødsel, i tillegg til den klimavennlige biogassen.

- Jeg har alltid vært interessert i miljøet og syns at det vi får til her på fabrikken er veldig bra, sier formannen ved Den Magiske Fabrikken, Tom Erik Voje.

- Kugjødsel fra landbruket og matsøppel fra husholdninger skaper metangass som vi renser,  oppgraderer og lager biogass av. Kjøretøyene som benytter biogass slipper fortsatt ut CO2, men denne gassen ville kommet ut i atmosfæren uansett, enten via en kompostbinge, eller hvis vi hadde brent avfallet. Derfor er det mye bedre at den blir brukt til noe nyttig først. Før ble matavfallet forbrent eller gravd ned, mens nå bruker vi energien på nytt til noe som er samfunnsnyttig og det er det gøy å være med på, fortsetter han.

I dag er de fem ansatte som arbeider med å fremstille biogass på fabrikken utenfor Tønsberg, men potensialet for at dette blir en ny type industri er stor, og da vil det også bli flere sysselsatte i denne nye industrien.

- I oktober satt vi ny produksjonsrekord med over 400 000 kubikkmeter biogass som vi leverte til Skagerak Energi, de er distributøren som selger gassen som blant annet benyttes som drivstoff til busser i Vestfold og Grenland, forteller Voje.

Østfold har vært et foregangsfylke når det kommer til biogass, og fra sommeren 2017 vil 39 nye biogassbusser som blir satt inn i Moss få drivstoff fra Greve Biogass sitt anlegg.

Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg i Østfold. Foto. Privat

Biogasspionerene

- I Østfold var vi aller først ute i hele landet med å benytte biogass som drivstoff til busser. Det var på begynnelsen av 2000-tallet og da hadde vi rundt 10 busser. Prosjektet var så vellykket at vi økte antallet biogassbusser betydelig i 2013, og i dag har vi 108 busser som kjører på biogass, sier Kjetil Gaulen, som er markedssjef i Østfold kollektivtrafikk.

I oppstarten var det en del driftsproblemer knyttet til biogassbussene, men det er det ikke lenger:

- Vi har vært veldig fornøyde med hele prosessen. Det er veldig lite driftsavvik, selskapet er fornøyd, sjåførene er fornøyd og kundene liker også at vi har en slik miljøløsning, forklarer Gaulen.

Stor miljøgevinst

Prosjektet er et viktig bidrag til å nå fylkeskommunens mål om å halvere klimautslippene. Målinger som er foretatt av Transportøkonomisk institutt viser at Østfold slipper ut 4 500 tonn mindre CO2 per år, enn de hadde gjort dersom de hadde brukt ordinære dieselbusser. Utslippet av nitrogenoksyd har blitt redusert med 3,5 tonn per år og nitrogendioksyd er redusert med 6,5 tonn hvert år.

- Vi har nok på mange måter vært et foregangsfylke i Østfold når det kommer til biogass. Vi har bidratt til at bruken av biogass øker i eget fylke og har markedsført biogass som drivstoff hos våre kollegaer i andre fylker. Jeg tror nok helt sikkert at transport med biogassdrivstoff vil øke i årene som kommer, avslutter markedssjefen.