Frode Hagen, daglig leder for Batteriretur. Foto: Batteriretur

Hagen mener dagens rammeverk har både sterke og svake sider og slår fast:

- I et hvert marked finnes seriøse og useriøse aktører. Han viser til at en sterkere satsning på behandlingsanlegg nær kilden (i Norge) for ulike kategorier batterier kan være en løsning som de seriøse markedsaktørene vil verdsette.

- Vi arbeider langs flere industriutviklingsspor med det for øye «å sikre orden på det». Batteriretur arbeider langsiktig, vi spør oss selv hvordan vi tror rammevilkårene, utfordringene og mulighetene ser ut fem år fra i dag - og hvilke grep vi tror vi bør gjøre.

FOU-samarbeid

Et av sporene Batteriretur arbeider langs er gjenvinning av industribatterier. Derfor driver selskapet et FOU-arbeid med el-bilbatterier i Sandefjord.

- Behandlingen av li-ion industribatterier, som utføres for oss ved pilotanlegget i Sandefjord, blir kanskje mønster for fremtidig behandling nær kilden også for andre kategorier batterier. Dette er viktig når batterinedstrømmen i stigende grad blir møteplassen mellom bly og litium, forklarer Hagen.

- Dette er en HMS-utfordring som høster stor oppmerksomhet verden over, med blant annet Batteriretur som referansepunkt. Bilfabrikantene ba oss om å kjøre et pilotprosjekt for batterier i el- og hybridbiler, det første i sitt slag i Europa. For oss er det tilfredsstillende å se at vårt arbeid tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet.

Kari Bang, miljøingeniør/ sikkerhetsrådgiver for farlig gods i Batteriretur. Foto: Batteriretur

Nye utfordringer

Frode Hagen understreker at den pågående teknologirevolusjonen i batteribransjen er en glimrende mulighet til å utvikle Batterireturs egen virksomhet med utgangspunkt i sporbarhet og dokumentasjon.

- Både konstruksjon, fabrikasjon og end of life for batterier er kunnskapsindustri. Energiutfordringen gjelder i dag alle kategorier batterier og vi må jobbe bredt og horisontalt på tvers av batterikategoriene, sier Frode Hagen som viser til at Batteriretur har styrket sin organisasjon for å møte de nye utfordringene.

Kunnskapslinja sentral

- Kunnskapen vi tilegner oss gjør at vi kan tilrettelegge for en tryggest mulig håndtering av kasserte batterier. Dermed kan vi oppfylle det oppdraget vi har på vegne av importørene, sier Kari Bang, miljøingeniør/sikkerhetsrådgiver for farlig gods i Batteriretur. Hun understreker at kunnskapslinja står sentralt i alt arbeid som Batteriretur gjør.

- Hvilken type kunnskap er viktig?

- Kunnskapen om den iboende risikoen ved de ulike batteritypene er viktigst. De som håndterer batterier må kjenne til risikoen ved håndtering av alle typer batterier. Vi i Batteriretur jobber hardt med å spre denne kunnskapen, sier hun.

Hun er opptatt av Batterireturs system for sporbarhet som forteller om veien fra avfalls- besitter eller innsamler til gjenvinningsverk. Dette systemet forteller hvor batteriene kommer fra og hva som skjer med dem. Importørene skal være trygge på at batteriene ikke kommer på avveie. Dette er også en del av Batterireturs kunnskapslinje.