De som står bak bygget har lagt vekt på at bygget skal fremstå som varmt og innbydende, og de har hatt en klar miljøprofil helt fra starten.

Bygget har godkjent rammesøknad og er forventet å stå ferdig medio 2017. Nå venter de ansvarlige på at detaljprosjekteringen ska starte opp. Arkitekten bak bygget, Christian Skagen i LINK Arkitektur, er utdannet arkitekt fra Aalborg i Danmark, noe som har vært en klar fordel.

- Arkitektutdannelsen fra Aalborg legger mye vekt på de tekniske parametrene i prosessen. Vi har lært å integrere de tekniske elementene i den kreative prosessen, og på den måten unngår man at det blir en hemsko senere.

BREEAM Excellent

Bygget, med sine 25.000 m2, vokser i høyden, fra nord til sør, og tilpasser seg skalaen i omgivelsene. Helt fra starten i prosjekteringen har miljøet vært i fokus.

- Det var mange overveielser i starten av prosjektet. Det ble gjort mange analyser rundt passive tiltak, solenergi, hvordan forme bygget best etter dagslyset, og hvordan sørge for at bygget forbruker lite energi. Vi gikk for en BREEAM Excellence- kvalifisering, og da er det en rekke forhold du er nødt til å fokusere på. Når man ønsker et bygg hvor bruken av bygget integreres med estetikken, og man ønsker en miljøvennlig profil, så må alle parametere være med fra starten. Vi hadde et ønske om en høy fleksibilitet, og det er et stort puslespill som må legges, for at den videre utviklingen skal fremme alle disse hensynene.

Sunn utvikling

LINK har en egen miljøgruppe; miljøet er et stort satsningsområde for dem. Christian Skagen mener at hele bransjen har en god utvikling, og at all arkitektur må ta hensyn til miljøet. Noe som blir vesentlig enklere å få til når alle involverte parter har som mål å skape et funksjonelt og miljøvennlig bygg.

- BREEAM stiller krav til når forskjellige aspekter av bygget må dokumenteres. Dette hjelper til å ta de rette hensyn til riktig tid, hvilket i siste ende er godt for både arkitekturen, miljøet og økonomien i prosjektet.. Det er en god del krav fra ulike aktører, og du må forsikre deg om at du leverer på alle plan, både i forhold til brukerne, funksjonaliteten og økonomien. Alle er best tjent med at alle disse hensynene tenkes ut tidlig i fasen.

Han er selv BREEAM AP- akkreditert, altså en akkreditert profesjonell innen BREEAM- utvikling.

- Det som har vært veldig bra i dette prosjektet er at alle parter har vært fokusert på miljø og BREEAM. Entreprenøren har også en AP- akkreditert ansatt, noe som har ført til at vi har hatt en veldig god prosess gjennom utviklingen av dette bygget. Det er lett å få til når det er flere parter som har fokus på det