Hvorfor er innsamling og gjenbruk smart?

Innsamling og gjenbruk av tekstiler gir en meget god ressursutnyttelse og en stor klimabesparelse per kilo tøy. Produksjon av nytt tøy krever mye ressurser, vann og kjemikaler. Ved ombruk og forlenget brukstid, så reduseres ny produksjon. Samlet klimabesparelse for UFF er beregnet av ekstern rådgiver til å representere utslipp fra 19 500 personbiler i 2014, forteller informasjonsansvarlig i UFF, Rosa Marielle Fried.

Hva betyr tekstilinnsamlingen når det gjelder UFFs bistandsarbeid?

UFF samlet inn om lag 9 000 tonn tekstiler i 2014. Det genererte et bidrag på 28,2 millioner norske kroner som går uavkortet til utvalgte bistandsprosjekter i Afrika og Asia. Dermed gir UFFs aktiviteter en dobbel positiv effekt og bidrar til utdanning, bedre helse og miljø og levevilkår for noen av verdens fattigste. UFF er en non-profit organisasjon og mottar heller ingen offentlige tilskudd. Vi velger i stor grad prosjekter som fremmer utdanning og utvikling for kvinner i utviklingsland og prosjektene har fått gode skussmål fra FN og Unesco.

Hva skjer med brukte tekstiler dere mottar?

De sendes til våre samarbeidspartnere som driver profesjonelle sorteringsanlegg i Øst-Europa. Her sorteres tøyet nøye i en lang rekke kvaliteter for salg i lokale gjenbruksbutikker og for eksport til andre land i Europa, Asia, Afrika. I 2014 var over 80 prosent av alle tekstilene av en slik kvalitet at de kunne ombrukes – og 16 prosent av tekstilene ble sendt til materialgjenvinning.

Har dere kontroll med hva som faktisk skjer?

Ja, UFF gjennomfører kontroller ved våre sorteringsanlegg gjennom eksterne parter og stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere når det gjelder etisk forsvarlige arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet. Videre innhenter vi årlige rapporterer om hva som skjer med tekstilene sorteringsanleggene mottar og hvilke kunder de har. I 2014 ble tekstilene sendt til totalt 46 ulike land over hele verden. UFF legger vekt på sporbarhet og åpenhet.

Det virker som det kommer flere og flere aktører som vil samle inn tekstiler, er det vilkårlig hvem man leverer til?

Nei. Det er en rekke mindre seriøse virksomheter som prøver seg. Innsamlingskontrollen har kommet med klare advarsler og oppgitt en OBS-liste med navn på virksomheter som bør unngås. Generelt bør man være skeptisk til de som legger lapper i postkassene. Det kan stå kriminell virksomhet bak slike initiativ, selv om det kan virke som formålet er godt.

Blir UFF kontrollert?

UFF har hatt et samarbeid med Innsamlingskontrollen over flere år og fremlegger åpent alle regnskaper og dokumenter for innsyn og kontroll. Videre har vi fått en ekstern gjennomgang av alle våre regnskaper over en periode på fem år som er åpent lagt ut for å kunne imøtegå kritiske røster.

Er det bare lite brukte klær som mottas?

Nei, det er en misforståelse. Alle kvaliteter av tekstiler mottas – bare de er rene og tørre. Det som ikke kan brukes om igjen kan gå til resirkulering. Vi mottar alle typer klær og fottøy, samt alle typer boligtekstiler som sengetøy, gardiner, håndklær, duker, puter, med videre. Vi har derfor også en avtale med IKEA-varehusene i Norge som har en returordning for tekstiler.

Hva skal til for å oppnå enda bedre resultater?

De frivillige organisasjonene bør gis gode muligheter for å videreføre sin virksomhet, men i et tettere samarbeid med kommunene for å nå ut til innbyggerne med budskapet om utvidet kildesortering. Videre må det arbeides aktivt for at useriøse aktører ikke skal få operere fritt slik det er i dag og at overskuddet i tekstilinnsamlingen fortsatt kan gå til gode samfunnsformål. Rene kommersielle aktører er en trussel mot dagens ordning. Dette er utviklingen vi ser i våre naboland og nedover i Europa. Statssekretær i Klima– og Miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde, lovet UFF under årets Avfallskonferanse å drøfte disse problemstillingene og mulighetene for økt tekstilinnsamling i samarbeid med de seriøse organisasjonene.