Roar Hansen, Generalsekretær Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Foto: JS Norge

Avfall. Smak på ordet! Lukter det søppel? Bringer det tankene til lavkompetent næringsvirksomhet, lite attraktive arbeidsplasser og industriaktivitet ethvert lokalsamfunn vil ha seg frabedt i sin egen bakgård? Selvsagt! Men stakkars deg – det kan være noe du ikke har forstått.
Avfall- og gjenvinningsindustrien i Norge er blant de raskest voksende bransjene.  Over 8000 arbeidsplasser og omsetning over 20 milliarder kroner er to av nøkkeltallene. Gjenvinning av tonnevis med viktige råstoffer som kan brukes på nytt i industriproduksjon, bidrag til reduserte klimagassutslipp og sikring av at miljøfarlig avfall tas forsvarlig hånd om er også karakteristika for denne bransjens nytteverdi.
Jeg er overbevist om at de fleste reflekterte mennesker erkjenner avfalls- og gjenvinningsaktørenes helt avgjørende samfunnsrolle.  Uten denne næringen hadde det ikke vært mulig å pumpe olje opp av Nordsjøen. På land ville et søppelberg oppstått i løpet av uker.
Allikevel opplever flere virksomheter i denne bransjen å bli hindret i sin ekspansjon og vekst. Mang en aktør har måttet skrinlegge sine planer på grunn av lokalpolitikere og pressgrupper som ikke vil ha slik virksomhet i sin nærhet. Argumentene er ofte dårlig dokumenterte: Bekymring for lukt, utslipp, eksplosjonsfare, helseproblemer og generell engstelse for at «noe» vil kunne skje. Kanskje.
Jeg har respekt for menneskers bekymringer, men skulle ønske at diffus og ubegrunnet skepsis ikke rammer en næring med et viktig oppdrag: Å overta storsamfunnets etterlatenskaper gjennom dokumenterte, miljøsikre og samfunnsøkonomisk gode metoder og som bruker kjemisk, juridisk, industriell og miljøfaglig spisskompetanse i sin praksis.
Også dette er en bransje med «sorte får»Som i alle bransjer, har også avfalls- og gjenvinningsbransjen innslag av useriøse aktører. De kaprer kontrakter og ødelegger for de profesjonelle. Vi ser også her i landet internasjonale kriminelle som øyner fortjeneste i avfall. Derfor ønsker Norsk forening for farlig avfall sammen med de andre bransjeorganisasjonene økt kontroll og strengere reaksjoner fra myndighetene overfor disse useriøse og inkompetente.
Består du intelligenstesten? Samlet behandles mer enn 1 million tonn farlig avfall årlig i Norge. Det meste kommer fra industrien. Husholdningene alene står for nesten 30 000 tonn. Mengdene er økende og følger gjerne velstandsutviklingen.
Etter mitt syn er måten næringslivet og privatpersoner behandler sitt avfall på en intelligenstest. Ville du ansatt en person som heller plantevernmiddel i vasken eller olje fra plenklipperen i et hull bak garasjen? Uttrykt på en annen måte: Fortell meg hvordan du behandler ditt farlige avfall, og jeg skal fortelle deg hvem du er.