Hvem har vel ikke opplevd å ha to bæreposer med tomflasker i hver hånd for så å pante? Hvem har vel ikke opplevd å ha dårlig tid med handlelisten og selvfølgelig, personen foran deg har mer som skal pantes enn deg selv, nemlig en hel søppelsekk. Så piper panteautomaten fordi den er full, bak deg har det kommet enda en kunde som skal pante. Temperamentet stiger, personalet i butikken har allerede nok å gjøre. Tiden kan være lang før automaten blir tømt og utfallet av irritasjon som sprer seg i køen, kjenner vi.

En maskin som ikke stopper

Det har kommet en løsning på dette. På REMA 1000 i Dyreløkkeveien i Drøbak, finner vi Pål Christian, som er en blid og fornøyd kjøpmann. Han har byttet ut sine gamle pantemaskiner med en NonStop XL MIX. Der eksisterende løsninger på markedet sorterer bokser og plastflasker i separate beholdere, blander MIX-løsningene plastflasker og bokser i samme beholder. Løsningen er utviklet av RVM Systems (tidligere Repant) i Drammen. Hvis man har flere enn en beholder med MIX, får man en NonStop-effekt. Som navnet tilsier sørger NonStop for at maskinen ikke vil stoppe. Når en beholder er full, fortsetter maskinen å fylle neste. Dette gjør at man kan planlegge tømmingen av beholderne, slik at det passer inn i butikkens rutiner.

- Hva gjør at denne automaten letter stressnivået for butikkansatte?

- Vi bruker mye mindre tid på bakrommet nå enn tidligere og behovet for å ha folk der har helt klart gått ned betraktelig. Panteromskrekken er forsvunnet og det er enkelt å etablere gode rutiner. NonStop-effekten gjør at vi kan  betjene maskinene samtidig som kundene panter og da blir stressfaktoren borte. Vi har tid til å gjøre jobben helt når vi skal tømme. Panterommet er alltid rent og ryddig. Det er en klar forbedring i forhold til tidligere. Da fløt boks og PET utover gulvene og man stresset for å tømme og sette inn ny beholder, mens kundene sto å ventet. Det er ikke noe stress med pantemaskinene lenger, sier Pål Christian.

Fyller tomrommet

- Hva med lagerplass?

- Teknologien i MIX komprimatoren fungerer også slik at strukturen i plasten jevnes ut, den bananformede fasongen opphører og innholdet tar dermed mindre plass. Administrerende direktør i RVM Systems, Gudmund Larsen, eksemplifiserer med erter og salt:

- Hvis man har en liter med erter og en liter med salt, blir ikke dette to liter til sammen, da saltet fyller ut tomrommet mellom ertene. Slik er det også med her med plastflasker og bokser. De komprimerte boksene fyller ut tomrommet mellom flaskene. Dette fører til at det kommer mer i en pall med MIX enn i de andre systemene som er på markedet.

MIX komprimatoren, sammen med logisk styring, gjør at bingen kun unntaksvis må ristes for å jevne ut emballasjen. Andre systemer trenger å ristes to til fire ganger per oppfylling av beholder. Studier har vist at effekten av Nonstop MIX reduserer arbeidsmengden ned til 65 prosent, noe som har stor betydning for de ansatte, kunden og selvfølgelig stressnivået.

Vi mennesker liker et «all-in-one»-konsept, og RVM Systems (tidligere Repant), er eneste leverandør av disse panteløsningene som er skreddersydd til det norske markedet.