Det var nok mange i Statnett som var glade da de flyttet inn i splitter nye lokaler i Nydalen i mars i fjor. Organisasjonen har ekspandert mye de senere årene, og vokste fortsatt mens de holdt til på Smestad og ventet på at de nye og langt mer tidsriktige lokalene i Nydalen skulle bli ferdige. Og med stadig nye ansettelser, ble det også behov for stadig flere kontorplasser.

– Ja, mens vi var i de gamle lokalene, fikk vi stadig flere kolleger som trengte en plass de kunne være, en stol å sitte på og et skrivebord å arbeide ved. Men siden jeg visste at det bare var to år til vi skulle forlate lokalene på Smestad, gjaldt det å finne en løsning hvor vi ikke kom i en situasjon der vi kjøpte inn masse nye møbler som vi måtte kvitte oss med om bare et par år. For i Nydalen ville jo ikke bare selve bygget være nytt, men også alt av inventar til møterom, kantine og kontorplasser, sier Terje Haraldseth, som er eiendomsforvalter i Statnett.

Kjøpte brukt

For Statnett ble løsningen å sjekke bruktmarkedet, siden behovet de hadde var midlertidig og på maksimalt to år før de måtte kvitte seg med møblene igjen.

– Vi fant en samarbeidspartner som kunne levere det vi trengte. Dette var jo selvfølgelig mye rimeligere enn å kjøpe nytt, men det var også en fordel at vi kunne få påfyll fortløpende. Trengte vi fire kontorplasser, var det bare å ringe, og så kom de og leverte, forklarer Haraldseth.

Mange av møblene de fikk var veldig pent brukt, og leverandøren leverte rundt 150 kontorarbeidsplasser til Statnetts gamle lokaler på Smestad over en periode på to år. Haraldseth likte svært godt den fleksibiliteten som løsningen med å benytte en leverandør av brukte møbler ga.
– I tillegg til prisen, var det vel særlig leveringstiden som gjorde dette behagelig for oss. Fra organisasjonen bestemmer seg til å ansette flere til nye kontorplasser må på plass, går det forholdsvis raskt. Men siden dette dreide seg om brukte møbler, lå de klare på et lager og kunne stort sett leveres og monteres innen en ukes tid. Skulle vi bestilt nye møbler, ville det fort vært leveringstid på kanskje fire uker. Derfor ble dette en effektiv måte å gjøre det på.
De færreste har plass til å ta imot 150 nye personer i eksisterende bygninger. Sånn var det også for Statnett. De ommøblerte en del i de eksisterende bygningene de hadde og benyttet flere arealer med åpne landskap enn tidligere. Men de var også heldige som kunne benytte et par tilliggende eiendommer som midlertidige lokaler mens de ventet på å flytte til Nydalen.
– Vi måtte rive vegger og lage åpne landskap i de gamle bygningene og fylle dem med brukte møbler etter hvert som vi vokste, forteller Haraldseth.
Men hva da med fargesammensetninger og design? – Nå var det mange cellekontorer, så om stoler på ett kontor hadde én farge og stoler på et annet kontor hadde en annen, så spilte det ikke så stor rolle. Men selve skrivebordsplatene er jo stort sett ganske like, og mye av fargene som gikk igjen i møblementet var grått eller svart, så det ble aldri noe problem. Men vi kunne selvfølgelig ikke tenke så mye på verken farger eller design når vi skulle lage midlertidige løsninger, sier Haraldseth.

Man finner en leverandør som kan levere det man trenger av kontormøbler brukt.

Siste reise

Da Statnett flyttet ut fra alle de ulike lokalene som de disponerte på Smestad, sto de tilbake med mye brukte kontormøbler som de i utgangspunktet ikke hadde bruk for lenger. Men Statnett har mange avdelinger over hele østlandsområdet.
– Alle stasjonsgruppene våre fikk invitasjon til å komme og hente det de måtte ønske av brukte møbler. På den måten fikk vi mye gjenbruk. Noe var også så gammelt og slitt at det ble kastet, naturligvis, og noe av det fikk vi solgt, sier en lettet eiendomsforvalter, og skyter inn til slutt at: – Dette prosjektet fikk jeg egentlig kastet over meg. Da ble det en utrolig lettelse for meg å ha en slik leverandør som vi slapp å vente på, som hadde korte leveringstider og stilte til avtalt tid. Så løsningen var midt i blinken for oss: Rask levering av brukte møbler, for midlertidig bruk, til gunstige priser.