- Kostnadene reduseres når man ikke trenger vektere som er på streifvakt for å sjekke om noe skjer. Vekteren er byttet ut med teknologi og systemer som overvåker hele tiden når kunden ikke er tilstede. Hvis det skjer noe på området, om det er personer eller kjøretøyer som ankommer, så varles alarmsentralen om at det er i ferd med å skje et avvik, forteller Jomar Thoresen som er daglig leder i Norsk Bedriftssikring AS og leder sikkerhetskonseptet Onsite Security.

En rekke bedrifter og flere gjenvinningsstasjoner har tatt i bruk disse løsningene for å hindre uvedkommende å ta seg inn på områdene på leting etter ulike metaller og EE-avfall som er spesielt aktuelt for videre omsetning i Øst-Europa.

- I tilknytning til kameraene er det også koblet en høyttaler som gjør at vi kan snakke til vedkommende som forsøker å ta seg inn. Det har vist seg uhyre effektivt, men vi kan også sette i gang en alarm. Begge deler gjør at vi som regel avverger at innbrudd blir gjennomført. Men ikke minst får vi dokumentert det som skjer, kan sikre bevis i form av bilder som kan bidra til å identifisere både kjøretøy og personer, forklarer Thoresen.

Brannforebyggende tiltak

I behandlingsanlegg for restavfall fra husholdninger kvernes, mellomlagres avfallet før videre transport til forbrenning. I denne prosessen er det stor fare for selvantenning:

- Da er temperaturfølsomme kameraer løsningen. De er satt opp til å gi alarmer på fastsatte terskelverdier, slik at hvis temperaturen blir høyere enn et visst nivå, så går det en alarm til vaktsentralen som kan kontakte driftspersonell eller brannvesen før det oppstår brann. På denne måten kan branntilløp avverges, sier Thoresen, og tilføyer:

- Alt er basert på å få varsling i forkant av hendelser for å unngå skade og spare kostnader.