Kunnskap er en stadig viktigere del av produktet vårt, sier Christina Westerveld Haug i Eurofins Environment Testing Norway AS.

Eurofins er et selskap som driver med miljø- og matanalyser i form av laboratorieprøver. Selskapet er representert over hele Norge og har blant annet avdelinger på Sortland, Bergen og Kristiansand, mens hovedkontoret er lokalisert i Moss.

- Vi er et kontraktslaboratorium, det betyr at vi ikke driver forskning i egen regi, men utfører ulike analyser på oppdrag fra andre. De typiske kundene våre er konsulenter og rådgivende ingeniører som skal ha utført analyser i forbindelse med byggeprosjekter hvor de vil finne ut om det finnes forurensning i grunnen, forklarer Westerveld Haug, som er administrerende direktør i selskapet.

Det største forretningsområdet er jord- og vannanalyser, og de gjør et viktig arbeid for mange kommuner med å analysere drikke- og avløpsvann. Tidligere hadde mange fylkeskommuner egne laboratorier, men etter hvert ble det krav om at denne virksomheten skulle skilles ut, slik at analysene kunne gjøres av en uavhengig part.

En ung bransje

- Det store fokuset som har kommet rundt miljøvernproblematikk har forsterket seg veldig de senere årene, så på mange måter arbeider vi i en forholdsvis ung bransje. Vi ser at det stadig kommer nye lover og regler, men også ny kunnskap om miljøgifter. Derfor satser vi mye på å være faglig oppdatert. I tillegg prøver vi å ligge i forkant av utviklingen for å forutse hvordan regelverket sannsynligvis vil utvikle seg i fremtiden, og vi bidrar med opplæring av de som forsker innenfor disse områdene. Slik er vi også med på å påvirke hvordan regelverket blir. Dette er kunnskap som kommer kundene våre til gode og som gjør at vi kan gi gode råd.

Ildsjeler

Mye av konkurransen som Eurofins opplever kommer fra andre land som har lavere kostnader enn Norge.

- Vi konkurrerer blant annet mot utlandet på lønnsnivå. På grunn av konkurransen derfra kan vi ikke tilby de beste lønningene. Allikevel tiltrekker vi oss ofte den beste kompetansen. Vi tilbyr nemlig en spennende jobb hvor det er store muligheter for å tilegne seg kunnskap og personlig utvikling innen et spennende fagområde. Vi ser at mange av de vi ansetter brenner for det de driver med og har en litt idealistisk grunnholdning, avslutter Westerveld Haug.