Johan G. Ellingsen, Seniorrådgiver i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Foto: Mats Olsen

Seniorrådgiver Johan G. Ellingsen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel forteller at biorest er sluttproduktet i en biogassbehandling av kildesortert matavfall.

– Biorest er et svært næringsrikt gjødselvareprodukt. Det bør tilbakeføres til ny matproduksjon for å utnytte ressursene best mulig. Råvarene er i dag kildesortert matavfall fra husholdningene i kommunene Oslo og Nes. Selve biogassbehandlingen produserer store mengder fornybar energi, som i dag brukes til drivstoff for busser i Oslo. Romerike Biogassanlegg ligger i Nes kommune på Romerike ved Esval Miljøpark, og ble etablert i 2013. Anlegget som er svært moderne, driftes av Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten, og er nå i full produksjon med stabil drift.

Hindrer forurensing

– Matavfall fra husholdninger og storkjøkken inneholder svært verdifulle næringsstoffer, men kan også skape alvorlig forurensning hvis det får råtne på en søppelfylling, forteller Ellingsen.

– Disse forurensningene kan komme i form av metangass, som er en klimagass cirka 25 ganger sterkere enn CO2. Den beste formen for gjenvinning regnes i dag å være behandling i et biogassanlegg, både fordi vi resirkulerer næringsstoffer, og utnytter energien. Matavfallet som kommer rett fra bordet, regnes for å være svært rent, og tilfredsstiller også kravene til konvensjonell gjødsleråvare i økologisk landbruk.

Høy kvalitet

– Biorest, eller biogjødsel, er en ny gjødselvare for norsk landbruk som inneholder mer enn 95 prosent vann. De viktigste næringsstoffene er oppløst i vannet, noe som i utgangspunktet gjør at gjødselen kan være utfordrende å spre på jordene. Dette løste vi ved å benytte slangespredere, sier Ellingsen.

– Bioresten kjøres ut i store tanker til mellomlagring hos bøndene, og doseres ut på jordene ved hjelp av tankvogner med spredeutstyr, eller slanger som pumper gjødselen ut for å redusere jordpakking fra hjulene. Gjødselen egner seg spesielt godt for korn, og fôrvekster som gress, men brukes ikke på grønnsaker eller på poteter. Kvaliteten på sluttproduktet overvåkes nøye, både med tanke på tungmetaller og hygienisk kvalitet. Bøndene mottar dokumentasjon på at kvaliteten holder de satte kravene.

Fremtidsrettet produkt for miljøet

– Felleskjøpet er engasjert av Energigjenvinningsetaten for å introdusere gjødselvaren til bøndene på Romerike. Dette er et fremtidsrettet produkt, og Felleskjøpet deltar i utviklingen av markedet både for å få erfaring og for å gjøre en innsats for miljøet. Norges Vel er nå, med støtte fra Landbruksdirektoratet, i gang med å evaluere bruken av biorest med tanke på avtaler, priser, transport, lagring og bruk av gjødselen. Vi har arbeidet med biorest i fem år, og har opparbeidet mye praktisk erfaring fra dette spennende området, avslutter Ellingsen.

Visste du at…

...idag kjører 90 Oslo-busser på klimavennlig biogass fra matavfall. Restproduktet fra biogassproduksjonen kalles biorest og blir næringsrik gjødsel som kan erstatte kunstgjødsel.

...når matavfall havner på søppelfylling eller blir brent går alle næringsstoffene tapt. Når biorest brukes som gjødsel gjenvinnes alle næringsstoffene til produksjon av ny mat.

...jo mer matavfall som sorteres av Oslo-borgerne, desto større blir miljøgevinsten i form av utslippsnøytral biogass og næringsrikt biogjødsel.

...biogjødsel basert på kildesortert matavfall er velegnet som gjødsel for økologisk korndyrking.