-  HIAS eier et biogassanlegg som inntil nå har produsert strøm og varme basert på avløpsslamm. Det er ikke spesielt lønnsomt å bruke biogassen på denne måten og fra et miljømessig perspektiv er det bedre å bruke biogass som drivstoff, sier Kim Otto Lund Thunbo, ‎prosjektleder hos Nærenergi AS.

Vant idékonkurranse

Bakgrunnen for prosjektet var en idékonkurranse i regi av HIAS. Selskapet ønsket innspill til hvordan biogassanlegget kunne brukes på en bedre måte.

- Vi sendte inn et forslag hvor man legger om anlegget til produksjon av biodrivstoff. Vi fikk oppdraget og har nå skiftet ut gamle komponenter med vårt utstyr som renser og komprimerer metangassen. Gassen fylles på containere som enkelt distribueres videre til fyllestasjoner, sier han.

Utviklingen av anlegget har fått støtte som et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) gjennom Innovasjon Norge. Det er det første anlegget som er utviklet av Nærenergi for produksjon av komprimert metangass i mindre skala.

- Vi har tidligere levert gassfyllestasjoner i Norge. Dette er første gang vi leverer et komplett oppgraderings- og kompresjonsanlegg til et biogassanlegg, sier Lund Thunbo.

Godt utbygd infrastruktur

Anlegget produserer i dag metangass tilsvarende én million liter diesel i året. HIAS har allerede avtale med AGA om levering av drivstoff til busser i Oslo-området samtidig som alle egne renovasjonsbiler skal gå på biogass fra 2017. Både i Oslo, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Oppland, og Rogaland går det allerede kollektivbusser og renovasjonsbiler på biogass.

- Dette er det mest miljøvennlige drivstoffet som finnes. Sammenlignet med elbiler og hydrogenbiler som har stor miljøbelastning i produksjonen har en gassbil samme miljøbelastning som en vanlig bil. Samtidig går en gassbil på et helt fornybart drivstoff, sier han.

Stort marked

Lund Thunbo har stor tro på markedet for biogass som drivstoff og forventer økt etterspørsel etter teknologien i hele Europa.

- I de fleste land hvor det brukes metangass, enten i form av CNG eller CBG, har gassprisene vært lavere enn bensinprisene. Spesielt Tyskland, Italia, Spania og Sverige har investert i fyllestasjoner for busser, taxier og renovasjonsbiler. I Norge er det foreløpig primært busser og renovasjonsbiler som bruker biogass, sier han.

- Det finnes over en million biler i Europa som bruker biogass som drivstoff og stort sett alle bilprodusenter har gassbiler. Både Volkswagen, Ford, Audi og Skoda har gassdrevne utgaver av populære modeller. Dette er en fullt kommersiell teknologi, sier han.

Gode resultater

- Anlegget har vært i drift i 1500 timer siden oppstarten i februar. Siden det er første gangen vi bygger et slikt anlegg hadde vi forventet flere utfordringer. Til nå har erfaringene vært utelukkende positive og resultatene har vært over all forventning, sier han.