Det dreier seg om å lete etter ulike stoffer som gjerne er brukt ukritisk i byggene opp igjennom årene. Asbest kjenner de fleste til, men også gulvbelegg av vinyl og fugemasse som har blitt brukt rundt vinduer kan inneholde skadelige ting og skal saneres, forklarer Eirik Rudi Wærner som er miljørådgiver i Hjellnes Consult.

Han har gått i bresjen for øke kunnskapen i om miljøsanering i bransjen og leder nå et forum for miljøkartlegging og sanering:

- Jeg hadde regnet med at dette ville bli et lite, nerdete, forum med kanskje 15 til 20 medlemmer, men nå teller vi over 60 medlemsvirksomheter. Vi har en facebookgruppe og et diskusjonsforum og har jevnlige fagtreff der vi møtes, forteller han.

Stor variasjon

I Oslo er Plan- og Bygningsetaten svært flinke til å sette krav om at det skal gjennomføres miljøkartlegging i bygg som skal rives. I tillegg reguleres også kravene i den tekniske byggforskriften TEK10, men allikevel er det mange bygg som ikke miljøsaneres i det hele tatt, og da særlig i grisgrendte strøk.

- Tiltak som ikke er byggemeldingspliktig glipper ofte unna miljøsanering og da havner skadelige stoffer i restavfallet. Det er også mange som bare brenner miljøfarlig avfall, særlig hvis de ligger et stykke utenfor allfarvei, sier Wærner.

Befaring i forkant

For å danne seg en best mulig oversikt over hva bygninger inneholder av farlige stoffer, er det optimale at bygget er tatt ut av bruk før det befares. Årsaken er at de ofte må inn i vegger og gå nedover i lagene for å finne skadelige stoffer. Det kan være vegger hvor kjernen består av eternitt, eller gulv hvor det ligger mange lag med forskjellige typer gulvbelegg.

Gamle deklarasjoner

Eirik Rudi Wærner forteller at han ofte leser produktdeklarasjoner som er femti år gamle og at dette gir mye kunnskap. Kunnskap som han deler med resten av fagmiljøet selv om mange av dem er konkurrenter:

- Vi har valgt en linje med full åpenhet og sprer kunnskapen slik at flest mulig entreprenører blir bevisste, skjønner at dette er et fagfelt som krever kompetanse og forstår at det koster penger, sier han til slutt.