- I tillegg til mindre mengder fra husholdninger kommer de store tonnasjene fra industri og næringsliv. Offshore, bygg- og anleggsnæringen, og produksjonsbedrifter i industrien som bruker kjemikalier eller andre innsatsmidler står for den største andelen, sier Roar Hansen, generalsekretær i NFFA.

Stadig nye typer farlig avfall

Det er stadig nye produkter som klassifiseres som farlig avfall.

- Regelverket blir stadig mer komplisert og det kreves mer kompetanse for å forholde seg til regelverket. Det kreves mye kompetanse innen kjemi og hvordan man håndterer og behandler farlig avfall. En av utfordringene for industrien er at man bruker et produkt som ikke er klassifisert som farlig avfall, men som senere blir omklassifisert, sier han.

- Et eksempel er PCB i vinduer. PCB ble erstattet med stoffer som skulle være mer miljøvennlige og ikke var klassifisert som farlig avfall. Etter hvert er også disse klassifisert som farlig avfall av EU, sier han.

- Det er viktig at det er et strengt regelverk og at bransjen sørger for at farlig avfall går ut av kretsløpet og ikke skader mennesker og miljø, sier han.

Vil gjenvinne 25 prosent

Bransjen er hele tiden i utvikling og stadig flere produkter demonteres slik at ikke-farlige komponenter kan nyttiggjøres og skilles fra det farlige avfallet.

- Flere av våre medlemmer ser på hvordan man kan nyttiggjøre ikke-farlige komponenter fra det farlige avfallet. Én aktør i bransjen har eksempelvis mål om å gjenvinne 25 prosent fra det farlige avfallet innen 2025, sier han.

Økt bevissthet

Foreningen ser positivt på utviklingen i forhold til økt kompetanse og bevissthet i industrien og blant avfallsprodusentene.

- Avfallsprodusentene, som er farlig avfall-bransjens kunder, blir stadig mer bevisste at behandlingen av farlig avfall må skje på en forsvarlig og kompetent måte. Lovverket er innskjerpet slik at avfallsprodusentene har et betydelig ansvar for det farlige avfallet de selv produserer, sier han.

- Det er ikke lenge siden farlig avfall ble sluppet i elver eller ble gravd ned. Nå er det profesjonelle aktører som behandler det farlige avfallet. Vi opplever også at produsentene i industrien er mer bevisst ansvaret og lovverket i forhold til farlig avfall, sier han.