- I mange tilfeller kan det være lurt å tenke annerledes, mener Bente Åsen Sørum, salgs og markedsdirektør innen gjenvinningsbransjen.

Et alternativ til containerne

Containerne har vært velbrukte innenfor avfallshåndtering i mange år, og det er ingen grunn til å avskrive dem. - For bedrifter som genererer store mengder avfall vil containere fortsatt være det relevante valget, men for mange vil imidlertid plastbeholdere være både smartere, mer kostnadseffektivt og mer miljøvennlig, sier Sørum.

Praktisk og oversiktlig

- Plastbeholderne kommer i flere størrelser, er mer mobile og gjør det lettere å tilpasse avfallshåndteringen til den aktuelle bedriftens behov. Det er enkelt å endre antall beholdere per avfallstype og optimalisere avfallshåndteringen raskt slik at det blir mer kostnadseffektivt, fortsetter hun. - Det gir også bedriften en uvurderlig innsikt i både mengde og type avfall. Det faktum at de kan plasseres innendørs fører også til mye større kontroll og oversikt.

Kildesortering

En av de største forskjellene mellom container og plastbeholder er muligheten til kildesortering.

- Man får et helt annet gjenvinningsprinsipp, påpeker Sørum. – Med tilgang til container kaster man ofte alt avfallet uten å kildesortere. Det blir vanskeligere å gjenvinne papp, papir og plast som er blandet med annet avfall, noe som kan medføre at det går til forbrenning istedenfor at gammel papp blir til ny papp.

Plastbeholderne representerer et bevisst forhold til miljøvennlighet og er enkle i bruk

Ta et positivt standpunkt

Det kan også være viktig for bedriften å ta et standpunkt. - Miljøbevissthet er absolutt noe å skryte av, sier Sørum. - Det er viktig både med tanke på bevissthet hos bedriftens ansatte, men også for å fortelle verden noe om hvilke verdier bedriften står inne for. - Å kildesortere forteller omgivelsene at miljø er en prioritering, fortsetter hun. - Det bidrar også rent konkret til å fremme sertifiseringer og godkjenninger som for eksempel Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Kostnadseffektivt

Bruk av plastbeholderne kan sørge for kutt i kostnadene for avfallshåndteringen. - Det kan være lettere å senke kostnadene når avfallet sorteres pr avfallstype, sier Sørum.

Et enkelt valg

- Plastbeholderne representerer et bevisst forhold til miljøvennlighet og er enkle i bruk. Det er bedre for miljøet i alle ledd og et godt valg for de som har muligheten til dette, avslutter Sørum.