Lindum har en rekke ulike tilbud innen avfallsbehandling og gjenvinning. Noen av løsningene er tradisjonelle, mens andre er innovative:

- Det er særlig løsninger som vil kunne bedre matproduksjonen i fremtiden og der vi kan benytte matavfall som ressurs som vi syns er spennende. Matavfallet prosesserer vi og omdanner det til et jordprodukt som igjen kan brukes til å dyrke ny mat, sier Smits.

Food2Waste2Food

Lindum har tro på fremtiden for bærekraftige sykluser. Matavfall er svært skadelig for miljøet hvis det ikke behandles riktig, men kan på den annen side være en verdifull ressurs for ny matproduksjon.

- Food2Waste2Food er et spennende EU-prosjekt som vi arbeider med. Det består av et svært energieffektivt drivhus som også sørger for å holde godt på vannet som er i drivhuset. Dette har vi koblet sammen med et biogassanlegg slik at vi også får energi i drivhuset. Når vi produserer biogass fra matavfall er et av biproduktene et næringsrikt gjødselprodukt som vi kan bruke i matproduksjonen, og da snakker vi om en fantastisk ressursutnyttelse av noe som i utgangpunktet var et avfallsprodukt. Derfor er dette er et veldig spennende og ikke minst fremtidsrettet konsept, forteller Smits.

- Vi får matavfallet både fra husholdninger, dagligvareforretninger og fra næringsmiddelindustrien.

I hovedsak opererer vi på Østlandet rundt Oslofjorden og på Vestlandet i Hordaland samt Sogn og Fjordane, men vi har ambisjoner om å vokse videre, sier Lindumdirektøren som blant annet har Mills, Norgesgruppen og BAMA på kundelisten.