Det var klimaog miljøminister Tine Sundtoft som sto for åpningen. Hun fremhevet at dette anlegget var et godt eksempel på ”Det grønne skiftet”. Minorga, som gjødselproduktet heter, er et resultat av et langt og godt samarbeid mellom IVAR IKS, det interkommunale vann, avløpog renovasjonsselskapet i Stavangerregionen, og Grimstadbaserte HØST verdien i avfall AS, som hver eier 50 prosent av joint-venture selskapet Minorga Vekst.

IVAR IKS har ansvaret for produksjonen av Minorga, mens HØST har ansvaret for produktutvikling og salg av produktet. Teknologi og produkt er utviklet i et OFU (Offentlig Forsknings- og Utviklingsprosjekt) støttet av Innovasjon Norge, og partene har sammen utviklet en løsning der man tørker fiberrest fra biogassproduksjon ved renseanlegg for slam, og oppgraderer denne til en balansert mineralorganisk gjødsel.

Forskning siden 2008

Langvarige forsøk gjennomført ved Rothamsted i England helt siden 2008 har vært en inspirasjon til utviklingen. Forsøkene viste at bruk av både organisk og mineralsk gjødsel gav høyere utbytte på nye høytytende kornsorter enn bruk av mineralgjødsel alene. Dette, sammen med ønsket om større kornproduksjon på Sør-Vest kysten, er bakgrunnen for prosjektet som har ført til at en ny, norsk gjødseltype har sett dagens lys.

- Dette er det første anlegget av sitt slag i Europa, så det er mange som følger spent med på om vi vil lykkes med denne satsningen, sier daglig leder i Minorga Vekst AS, Elisabeth A. Helle.

Bærekraftig jordbruk 

I Minorga kombinerer vi de gode egenskapene fra både mineralsk og organisk gjødsel. En mineralorganisk gjødsel inneholder lett plantetilgjengelig mineralsk næring, samt organisk næring som frigjøres i takt med plantenes behov over tid. Tilførsel av organisk materiale gjennom gjødsel bidrar også til å vedlikeholde og øke det organiske innholdet i jorda, noe som gir jorda struktur og stimulerer til et rikt mikrobielt liv, forklarer Helle og fortsetter:

- Produktet er et balansert, lagringsstabilt og prismessig godt alternativ til mineralsk gjødsel, og har også et naturlig høyt innhold av mikronæringsstoffer. Sist, men ikke minst, bidrar det til et mer bærekraftig jordbruk og sikrer gjenvinning av næringsstoffer fra storsamfunnet. Dermed sluttes sirkelen fra jord til bord, avslutter hun.

Fakta

  1. I slutten av april åpnet anlegget for produksjon av mineralorganisk gjødsel klart ved IVAR, Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren i Mekjarvik, Stavanger.
  2. Gjødselet, som heter Minorga, er basert på fiberrest fra biogassproduksjonen ved rense-anlegget, og utnytter opp til 50 prosent av IVAR sitt termisk tørkede slam.
  3. IVAR og HØST har utviklet løsninger som gjør fiberresten til et salgbart kvalitetsprodukt som skal konkurrere med vanlig mineralgjødsel i markedet.
  4. Fabrikken ved IVAR skal i første omgang håndtere 4500 tonn slamtørrstoff – med suksessiv utvidelse til 10 000 tonn, og har kapasitet til å produsere over 20 000 tonn gjødsel hvert år.
  5. Gjødselen utvikles, markedsføres og selges gjennom Minorga Vekst. I denne sammenheng er HØST ansvarlig for å bidra med administrasjon og kompetanse innen ledelse, logistikk og produksjon, salg og markedsføring, økonomi, forskning og utvikling, kvalitet og kundeservice.