«Better Tomorrow Plan» er en langsiktig, global plan, og sier mye om hvem Sodexo er, hva de gjør og hvordan de samarbeider med andre. Totalt er det fire definerte fokusområder i planen.

Et område er utvikling av de ansatte og å fremme mangfold. Dette innebærer løpende opplæring og utvikling av de ansatte, først og fremst gjennom en egen intern skole, Sodexo-akademiet.

– Vi er et selskap med store utviklingsmuligheter. Og vi jobber for at ansatte skal kunne utvikle seg hos oss og ha en karriere. Vi jobber i en rekke ulike segmenter og det er mulighet å bytte arbeidsområde, sier Wenche Holm, direktør for client relations, kvalitet og kompetanse i Sodexo. I tillegg skal selskapet være en tolerant bedrift, med mangfold på bakgrunn etnisitet, kjønn, alder og seksuell legning.

Sodexo er et av Nordens og verdens største servicekonsern med 419 000 ansatte i 80 land.  Sodexo i Norge har 1700 ansatte. 

Sunn mat

Den andre bærebjelken i «Better Tomorrow Plan» er at Sodexo skal servere velbalanserte og sunne måltider.

– 75 millioner mennesker får mat servert fra oss hver dag. Det gir oss store muligheter til å påvirke matvaner. Vi skal redusere sukker, salt og fett i alle våre menyer, sier Holm. Som et ledd i dette arbeidet er det innført et eget menyplanleggingssystem som beregner næringsinnhold i all mat. I tillegg merkes all mat, slik at folk vet hva de spiser.

Lokalt engasjement

Det tredje momentet i planen er lokalt nærvær. Sodexo mobiliserer alle ansatte og samarbeidspartnere over hele verden til å jobbe lokalt for å hjelpe dem i nød. I Norge gjøres dette gjennom et samarbeid med Kirkens Bymisjon.

– Vi gir økonomisk støtte, men vel så viktig er at de ansatte er med og bidrar direkte. De deltar som frivillige på ulike arrangement. Blant annet serveres det mye mat til de som trenger det mest, og vi har flere arrangement nå før jul og på selve julaften. I tillegg har vi en stor grillfest i Børsparken hver sommer. Her får 400 rusmisbrukere deilig mat og et avbrekk i en tøff hverdag, sier Holm

Beskytte miljøet

Også miljøet er en viktig del av «Better Tomorrow Plan». Her jobber Sodexo blant annet for å fremme bærekraftige innkjøp og for å optimalisere bruken av naturressurser. Selskapet har to sertifiseringer på området, ISO 14001, som handler om bærekraftig belastning på miljøet, og OHSAS 18001, som handler om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

– Dette er et kvalitetsstempel på vårt arbeid, og viser at vi holder høy standard på disse områdene. I tillegg må alle våre leverandører signere på at de jobber ut fra disse kravene. Det er en måte å spre vår tankegang ytterligere, sier Holm.