Eva Tokheim, Rådgiver IKT skole, Bamble og Skien kommuner. Foto: Knut Inge Tokheim

André Hansen, Teamleder IT Service Solve Forretningspartner AS. Oslo kommune. Foto: Henriette Throndsen

- Vi har spart masse penger på å kjøpe brukt IT-utstyr.  Vi har et mål om at det ikke skal være mer enn to elever per maskin, og det hadde vi aldri klart å få til økonomisk hvis alt skulle vært kjøpt nytt. Vi har nå klart å få en maskintetthet som er i henhold til målene våre, takket være at vi har kjøpt brukt. Utfordringen etter hvert har faktisk vært at vi ikke har nok fysisk plass til maskinparken.
Siden det etter hvert har vist seg vanskelig å få nok plass, har de også begynt å kjøpe mer bærbart utstyr, men her opplever de at de må kjøpe nytt.
- Vi har opplevd at det ikke har vært like greit å kjøpe bærbare maskiner brukt, fordi kvaliteten ikke er god nok, de holder ikke lenge nok,  så der kjøper vi nytt.

Hentet og resirkulert

Vurderingen som er gjort er at de stasjonære maskinene holder i sju år i snitt, derfor kjøper kommunene maskiner som er maks tre år gamle.  Og når de er klare for utskifting blir de hentet og resirkulert på en forsvarlig måte.
 - Når vi kjører runder på disse store anbudene så ber vi om dokumentasjon på avhenting og gjenbruk, sånn at de kommer og henter utstyret vi ønsker å kvitte oss med. Vi sjekker at de har miljøvennlige rutiner på det, men hovedsaken for oss er økonomien i det.
En av dem som ser utstyret i bruk, er IT- kontakten på Rugtvedt skole i Bamble, Glenn Berg. Og han er veldig fornøyd med at skolen kjøper utstyr som er brukt.  
- Det fungerer veldig bra, vi har ikke hatt noen problemer frem til nå. Avtalen er at dersom vi skulle ha et problem med en maskin, så er det bare å levere den tilbake til leverandøren, og så får vi en ny maskin.
- Synes elevene det er greit å jobbe på brukte maskiner?
- Jeg har ikke hørt noe annet. Vi kjøper jo ny skjerm, nytt tastatur og ny mus til alle maskinene, så det er bare selve boksen under som er brukt. Og sånn som det er lagt opp så har vi et eksternt driftssenter som styrer softwaren, vi tanker opp med ny software, alle operativsystemer og sånn, via et annet nettverk.
Glenn Berg er også glad for at de klarer å drive et miljøvennlig opplegg.
- Når utstyret er ferdig brukt så kommer leverandøren og henter de gamle maskinene, og så destruerer de dem på en godkjent og miljøvennlig måte. Det er ikke noen vits i å kjøpe nytt, det er ikke bestandig det nye er så veldig mye bedre enn det gamle.

Viktig å slette data

Det er viktig at utstyret blir tatt hånd om av folk som sørger for at avfallet håndteres på en miljøvennlig måte. Men det er også viktig å sørge for at all informasjon blir slettet på brukt utstyr, sier André Hansen, som er Teamleder for IT-service, hos Solve Forretningspartner i Larvik. Solve leier ut PC utstyr til alt fra brukere innenfor olje og gass industrien til detaljhandel. Fra konsernledere til butikkansatte. Dette medfører at vi ovenfor disse kundene må ha et høyt fokus på sikker avhending av utrangert utstyr.
- Det er ekstremt viktig at data slettes, så ikke sensitive opplysninger kommer på avveie. Det kan være sensitiv bedriftsinformasjon, eller det kan være private feriebilder. Uansett kan begge tilfeller føre med seg alvorlige konsekvenser for den berørte part, dersom informasjonen havner i feil hender.
Og det er vanskeligere å slette gamle data enn man tror.
- Det er mange som tror at man sletter data ved å legge den i papirkurven på maskinen, men da er det ikke slettet. Det er fullt mulig å hente ut denne informasjonen fra maskinen med gratisprogram man finner på nettet. Man kan ta ut harddisken og få denne granulert og degauss- behandlet hos en seriøs partner innen sikker avhending av EE-avfall, eller så kan man kjøre spesialprogrammer som overskriver hele harddisken.  Man må rett og slett skrive over all informasjonen på harddisken med ubetydelig informasjon, og samme område må overskrives flere ganger. Først da kan man være sikker på at alle data er slettet. Her finnes det mye god programvare, men ikke så mange som er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Vår partner som håndterer dette for oss bruker programvare fra Blancco som har denne godkjenningen. For oss er det viktig at vi er sikre på at data slettes på en sikker måte, avslutter Hansen.