Karoline Bakka Hjertø, Styreleder CSR Norge. Foto: Morten Brun

Corporate Social Responsibility (CSR) handler om bedrifters samfunnsansvar, fordi det meste av det bedriftene foretar seg har en eller annen effekt på samfunnet rundt. Den viktigste oppgaven bedriften har er å levere varer eller tjenester, men å ta samfunnsansvar er å gjøre det på best mulig måte. Skal bedriften overleve på sikt, må den bidra positivt i samfunnet, sier Karoline Bakka Hjertø, som er styreleder i CSR Norge.
CSR Norge er et bedriftsnettverk der også interesseorganisasjoner, myndigheter og akademia kan dele erfaring og kompetanse knyttet til bedrifters samfunnsansvar. Det handler om å produsere varer og tjenester på en slik måte at det ikke skader, men kanskje heller har en positiv innvirkning på samfunnet.
– Bedrifter som tar samfunnsansvar, finner nye, gode måter å produsere på og som har nær kontakt med samfunnet, er også de beste og mest innovative bedriftene som produserer morgendagens løsninger, sier Hjertø.
Bedriftene kan vise samfunnsansvar på mange måter, fra å drive med ren veldedighet som ikke er direkte forbundet med hva bedriften ellers gjør til å ta samfunnsansvar inn som en naturlig del av forretningsmodellen.
– Da blir samfunnsansvar en integrert del av helheten der man tenker miljøvennlige innkjøp, bærekraftig produksjon og transport som er mest mulig miljøeffektiv, forklarer Hjertø.

Smarte byer

CSR Norge er også med i et europeisk prosjekt kalt Sustainable Living in Cities. Det handler om bærekraftig utvikling av hvordan vi bor i byer.
– Byene konsumerer et sted mellom 60 og 80 prosent av all energien som produseres i verden. De fleste utslippene av drivhusgasser stammer fra byene, og i løpet av de neste 20 årene vil antallet som bor i byer øke med rundt 50 prosent. Det skaper noen utfordringer og er grunnen til at vi jobber med dette, sier Hjertø.
Det handler om smarte eller bærekraftige byer der man ser på hva man kan gjøre for å leve effektivt og bra i en by.
– Det er mange fordeler knyttet til at folk bor i byene. Blant annet forenkler det bruk av kollektivtransport, som er mye mer miljøvennlig enn bruk av privatbil, og det kan være mer energieffektivt i forhold til oppvarming. Det er et kjempestort potensial for å lage byer som både er grønne og bærekraftige, og nettopp derfor er det viktig at vi bidrar i dette arbeidet, avslutter Hjertø.