Bane NOR Eiendom er en ny aktør som ble satt i drift 1. mai i år, allikevel er virksomheten tuftet på lange historiske tradisjoner.

– Bane NOR Eiendom kom på plass som følge av jernbanereformen og selskapets formål var å samle alle eiendommer i tilknytning til den norske jernbanen i ett miljø. Porteføljen som nå forvaltes av Bane NOR Eiendom består både av eiendommer som tidligere lå under NSBs eiendomsselskap, ROM Eiendom, og Jernbaneverket, sier konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.

Stor aktør

Bane NOR Eiendom eier alle jernbaneeiendommer fra sporgrunnen, som for eksempel Bergensbanen er bygd på, til stasjonsbygninger og godsterminaler. Selve bygningsmassen består av cirka 1,3 millioner kvadratmeter bygninger, og gjør Bane NOR Eiendom til en betydelig aktør i den norske eiendomsbransjen. Noen av de eiendommene som er mest kjent er Oslo Sentralstasjon, Nasjonalteateret stasjon, Lodalen toganlegg og verksted på Grorud. I tillegg eier eiendomsaktøren en del gammel sporgrunn som ikke benyttes lenger og som nå skal brukes i byutvikling.

– Norge vokser og den største veksten skjer i og rundt byene. Derfor må vi finne ut hvor vi skal bo og hvor vi skal arbeide i fremtiden. Det betyr at vi ikke kan gjøre alt på den samme måten som vi gjorde før, men at vi må vise vilje til forandring, også når det kommer til å utvikle gamle områder i byene våre.

– Et ganske godt eksempel er Barcode i Bjørvika som var et gammelt gods- og hensettingsområde som ble brukt i forbindelse med virksomheten på Oslo S. Etter en femten år lang utviklingsperiode er det i dag 12 500 arbeidsplasser der, og vi ser at folk i liten grad bruker privatbilen sin for å komme seg dit. Årsaken er at dette området er svært lett tilgjengelig med offentlig transport. Vi skal også bygge 1 500 boliger i Bjørvika, og når dette er på plass vil bydelen bli mye mer levende enn den har rukket å bli til nå, fortsetter Eiken.

Det er gjort en analyse rundt konsekvensene ved bruk av kollektivtrafikk til Bjørvika. Den viser at de aller fleste kommer til arbeidsplassene sine med et kollektivt transporttilbud. Analysen viser også at dersom disse arbeidsplassene hadde vært spredt rundt omkring på ulike steder i Oslo ville antallet kjørte kilometer med privatbil i Oslo økt med 110 000 kilometer hvert døgn.

Å bygge ut knutepunktene

– Eksempelet med Barcode og Bjørvika viser hvor viktig det er å ha kortreiste løsninger. I byer med godt fungerende næringsliv forsøker vi derfor å utvikle knutepunktene med en kombinasjon av næring og bolig. Drammen er et godt eksempel på en by som har bygd veldig mye boliger, men som nå i større grad fokuserer på å etablere mer næring. Derfor starter vi for eksempel byggingen av et konferansehotell tett inntil Drammen stasjon, sier Eiken, som også berømmer Drammen:

– Drammen har klart å snu det dårlige ryktet som de hadde før. De har tenkt visjonært og klart å gjennomføre en vellykket byutvikling der de har skapt en moderne by med godt omdømme, det står det respekt av, sier han.

Tre oppdrag

– Bane NOR Eiendom har egentlig tre oppdrag. Vi skal skape verdier for Bane NOR, vi skal sørge for gode serviceanlegg i tilknytning til jernbanens virksomhet, og ikke minst skal vi bidra til å legge forholdene til rette for en god og bærekraftig by- og stedsutvikling hvor vi legger vekt på en kollektiv reiseatferd. Vi har et samfunnsoppdrag som er veldig viktig og det tar vi på alvor, avslutter Eiken.