• Produktet betong er formbart, kan støpes i alle former og dimensjoner, er i stand til å oppta store krefter, har god bestandighet mot nedbrytning fra miljøet dersom betongen er riktig sammensatt og blir brukt på en riktig måte.
  • Betong er et bærekraftig, robust og kortreist produkt. Dette er et nødvendig materiale som samfunnet trenger ved utvikling av fremtidens infrastruktur.
  • Norsk Betongforening er en faglig forening tilknyttet Tekna. De tar opp aktuelle betongtemaer på sine medlemsmøter, kurs, seminarer og konferanser.
  • Foreningen har publikasjoner som er basert på gjeldende nasjonale standarder og forskrifter som fagfolk vil bruke ved planlegging og utførelse av fremtidens betongkonstruksjoner.