Det finnes mange ulike metoder for å rense sanitært avløpsvann fra private boliger. Alt fra rene biologiske renseløsninger som filterbaserte renseanlegg til kombinasjonsløsninger (biologisk/kjemisk) hvor hele renseprosessen foregår i en enkelt tank. Hvilke metoder som er godkjente i de enkelte områdene avhenger både av naturens sårbarhet i gjeldende område, hva man ønsker å rense bort, samt valg av resipient (hvor avløpsvannet skal slippes ut).

Mange kommuner har utarbeidet egne lokale forskrifter som beskriver hvilke renseløsninger som er godkjente. På www.lovdata.no finner du oversikt over alle lokale forskrifter, se etter ”Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg” eller lokale forskrifter med lignende ordlyd.

Viktige hensyn

Når du vet hva kommunen din sier om hvilke løsninger de vil godkjenne er det opp til deg å finne riktig renseanlegg. I en slik beslutningsprosess er det spesielt tre viktige ting å ta hensyn til:

Kapasitet – Det er viktig at du installerer et renseanlegg som er i stand til å ta unna alt avløpsvannet. Er anlegget for lite med hensyn til antall brukere, kapasitet pr. døgn og slamlager kan du risikere slamflukt, nedsatt rensegrad og tette grøfter.

Kostnad – Se både på hva anlegget koster i innkjøp, og i årlige utgifter. Her bør du ta med alt fra selve renseanlegget, graving, rørleggerarbeid, årlig service, slamtømming, osv. Et avløpsrenseanlegg er ikke en engangsutgift.

Kvalitet - Et renseanlegg skal fungere like bra i mange år fremover. Du må da tenke både på funksjon, kvaliteten i anlegget og i de enkelte komponentene, samt tilgang til deler og ekspertise. Det kan i noen tilfeller bli svært dyrt å kjøpe billig.

Biovac - Et naturlig valg

Biovac har produsert og levert avløpsrenseanlegg i snart 35 år, og har siden starten vært markedsleder på levering og drift av minirenseanlegg i Norge. Vi kan med stolthet si at vi fortsatt har Biovac-anlegg som har fungert problemfritt i over 30 år. Vi kan renseanlegg.

Biovac har i dag et bredt utvalg av godkjente private renseløsninger for ett til ti hus. Uansett hva din kommune krever/godkjenner, kan vi levere en løsning som både er tilpasset lokale forskrifter, og ditt behov.

Over hele landet har vi et nettverk av forhandlere og serviceteknikere som står parat til å hjelpe deg. Både i valg av anlegg, installasjon, og i alle årene fremover når anlegget ditt er i drift.

La oss hjelpe deg. Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende befaring.

63 86 64 60 / kontakt@biovac.no / www.biovac.no