Av Tord Kroknes Berg, markedskoordinator, Tekna

Miljømålene som settes av politikere får utvilsomt konsekvenser for alle som planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder infrastrukturen.

Årets programkomité har derfor vært opptatt av å synligjøre og få frem praktiske eksempler gjennom hele prosessen fra planlegging av by- og tettstedsutvikling til reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og gjennomføring av utbygging. Samordning og samhandling på tvers av fagdisipliner og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes.

Når vi får til gravefrie løsninger i Nordsjøen, 500 meter under havets overflate, bør vi klare det samme i Oslos gater på to meters dyp, sier applikasjonsingeniør Borghild Teigland Folkedal i Hawle Water Technology. Folkedal er også leder for den norske arbeidsgruppen i SSTT (Scandinavian Soceity for Trenchless Technology)

Få med deg:

  • Knutepunkt-, by- og tettstedsutvikling og behov for ny infrastruktur
  • Reguleringsplaner og utbyggingsavtaler
  • Gjennomføring av utbygging

På konferansen møter du blant andre Julie Brodtkorb, direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Johan Steffensen, prosjektdirektør i Bærum kommune, Patrik Eriksson, prosjektsjef i Selvaag Bolig og mange flere. 

Vi ønsker deg velkommen til verdifull erfaringsutveksling i Galleri Nygaten – Norges flotteste selskapslokaler. Her møter du kolleger i bransjen og får servert en uforglemmelig treretters konferansemiddag med underholdning. 

Konferansen er skreddersydd for deg som til daglig arbeider med infrastruktur uavhengig av hvor i verdikjeden din virksomhet befinner seg, og på tvers av bransje og sektor.  

Meld deg på i dag på Tekna.no/infrastrukturdagene!