- Queensferry Crossing er et helt spesielt sted for oss som er interessert i bruer, sier Lars Thorbek som er Global Division Director Major Crossings i Rambøll.

- Her er det tre bruer i dag. Den gamle, og helt spesielle, jernbanebrua Forth Bridge som sto ferdig i 1890. Ved siden av ligger Forth Road Bridge, en hengebru fra 1964, og den siste skråstagsbrua som er designet av oss, og som ble åpnet av dronning Elisabeth i september 2017. Dette er det eneste stedet i verden der du kan stå å se på tre store bruer som er bygd i tre forskjellige århundrer, fortsetter han.

Skråstagsbru med tre pilarer

Det er mer enn 20 år siden man oppdaget problemer med kablene på den gamle hengebrua, årsaken var korrosjon. Et av alternativene var å se på muligheten for å skifte ut kablene, noe som har blitt gjort på andre hengebruer, men i 2006, bestemte man at det skulle bygges en ny bru.

I 2011 ble det skrevet kontrakt med entreprenører og da startet byggingen av nye Queensferry Crossing.

- Dette er en skråstagsbru med tre pilarer, og det er litt spesielt. Men det som er ekstra spesielt er at kablene krysser hverandre på midten. Årsaken har en ingeniørmessig forklaring, det gir nemlig brua større stivhet, og det er første gang det er bygget en slik bru i verden. Det finnes bruer med tre tårn, men da har man gjerne løst det på en litt annerledes måte enn i dette tilfellet, forklarer Thorbek.

Når man bygger en skråstagsbru, bygger man seg utover fra tårnene med bruelementer og kabler.

- Før bruelementene møter hverandre står de fritt ut i luften, og det har heller aldri før blitt bygget en bru som er så stor at det frie spennet har blitt like stort som i dette tilfellet. Derfor fikk vi faktisk et sertifikat fra Guinness rekordbok for akkurat dette, og det syns vi var ekstra artig, tilføyer han.

En elegant konstruksjon

På andre bruer står gjerne pilarene på begge sider av kjørebanene, på Queensferry Crossing står det bare ett tårn, og det er plassert midt mellom kjørebanene. Det gjør at det bare er ett sett med kabler som sitter i midten, i stedet for på utsiden på begge sider av brua som på mange andre bruer.

- Dette arkitektoniske grepet er med på å gi brua et slankt uttrykk. Rent visuelt kan den se ganske spinkel ut, men samtidig er den veldig elegant, og den er et godt eksempel på nordisk enkelt design. Brua fremstår som et utrolig flott landemerke og skaper en fin balanse i forhold til de to andre bruene. Også de som ikke er ingeniører kan nok la seg imponere over disse tre bruene som ligger ved siden av hverandre, og som virkelig gir et bilde av hvordan ingeniørkunsten har forandret seg gjennom tidene, smiler Thorbek.

Løser trafikkproblemene

Den totale lengden på brua er på 2 500 meter. Den består av fire kjørebaner og et nødspor, som med tiden kanskje skal benyttes som kollektivfelt, men foreløpig går all kollektivtrafikk på den gamle hengebrua. Dersom det oppstår trafikkulykker eller andre hendelser på nye brua kan man enkelt føre trafikken over på den gamle brua som en avlastning.

- Før var det nesten alltid problemer med trafikkavviklingen på den gamle brua, men nye Queensferry Crossing har løst disse  trafikkproblemene.

Designet Farrisbrua

I månedsskiftet mars/april åpner den nye Farrisbrua på E18 ved Larvik. Da blir det sammenhengende firefelts motorvei gjennom hele Vestfold. Også i dette prosjektet har Rambøll hatt en sentral rolle både med forstudiene og det endelige designet.

- Denne brua er også enkel i designet, men tar seg samtidig veldig flott ut. Det vil nok også gi en veldig spesiell opplevelse når du kommer ut av tunnelen, inn på broen og så fortsetter inn i neste tunnel igjen, sier han.

Queensferry Crossing og Farrisbrua er to store prosjekter, men de illustrerer bare litt av Rambølls omfattende virksomhet:

- Vi har mange ulike prosjekter over hele verden, blant annet holder vi på med bruer i Vancouver og Montreal, og har et annet prosjekt i Panama. Det kommer også mange spennende prosjekter i Norge, blant annet med fergefri E39, og det håper vi også å ta del i, sier Thorbek avslutningsvis.