Av: Jon-Anders Knutsen, salesmanager, Boon Edam

Hvordan beskytter vi viktige sosiale funksjoner på en måte som ikke setter vår personlige frihet og integritet til side?

Vi beskytter oss med diverse dataprogram som skal forhindre og motvirke digitale innbrudd, men hvor mye fokus legger vi i å sikre oss mot fysiske innbrudd på arbeidsplassen eller i offentlige miljøer? Har trusselbildet økt mot viktige samfunnsfunksjoner og hvor vanskelig er det faktisk å ta seg inn i et bygg uten å bli oppdaget?

Gjennom å skaffe seg en oversikt over entrémiljøet samt utbedre sikkerhetsnivået for inn- og utpassering i et bygg eller offentlig miljø, minimeres også risikoen for uautorisert inntrenging. De mest vanlige tilfellene av slik inntrenging oppstår når kortleserstyrte dører holdes åpne, slik at uautoriserte kan ta seg inn i bygget ved hjelp av intetanende autorisert personell. Ved å benytte Speedgates, også kalt entrésperrer eller sikkerhetssluser fra Boon Edam, minimeres risikoen for uautorisert inntrenging på en optimal måte.

Som eksperter på entréløsninger og adgangskontroll hjelper vi bedrifter, organisasjoner og myndigheter med å minimere risikoen for fysiske innbrudd, og dermed øke sikkerheten og tryggheten for personell og materiell eiendom. En kombinasjon av CCTV/overvåkning, entrésperrer og adgangskontroll er med på å optimalisere sikkerhetsnivået generelt sett, som igjen medvirker til en økt samfunnssikkerhet.