Yrende liv. Butikker og serveringssteder som blomstrer. Handleposer. Gangveier der kontoransatte har gående møter mens andre lufter hunden, triller barnevogn, eller sykler.  Folk som har slitt seg fra jobb og tar en kaffe i sola...

Administrerende direktør Eirik Thrygg i Høegh Eiendom har akkurat kikket i glasskulen og gitt en tilstandsrapport for Hasle om fem år. Eller det vil si, for HasleLinje, denne 100 mål store tomta som utgjør en trekant mellom t- banestasjonene Hasle, Løren og Økern, med Vinmonopolets gamle tapperi som sentrum og hjerte.

– Vi har ståltro på at dette blir et område med puls og sjel og høy grad av trivsel. Derfor har vi også besluttet oppstart av samtlige leiligheter, sier Thrygg, som hadde 25 år i kjøpesenterbransjen på CV-en da han begynte i Høegh i 2016.

– Å utvikle kjøpesenter og drive byutvikling har én ting felles – å samle mange funksjoner på ett sted, sier Thrygg. – Den store forskjellen er at når et kjøpesenter åpner, så er alt klart fra dag én. I et prosjekt som dette, er det mange prosjekter som bygges over år – og som må sys sammen etter hvert.

Ting tar tid

For det er ikke gjort i en håndvending å skape en ny bydel i bydelen. Høegh Eiendom kjøpte tomten allerede i 2007, og fikk området regulert i 2011. Året etter inngikk de et samarbeid med AF Gruppen, og etablerte sammen HasleLinje som selskap.

Dette ledes av Jørgen Flaa, som følger transformasjonen på nært hold fra kontorene i Frontbygget, et halvt steinkast fra det monumentale tapperiet. Han oppsummerer gjerne HasleLinje i tall: Til nå er det flyttet inn folk i 200 leiligheter, og det skal bygges ytterligere 550 leiligheter. Når alle boligene er ferdige, vil 1600 mennesker ha hjemmet sitt her. Daglig kommer 1500 ansatte hit for å jobbe på et av de mange nye kontorene, et tall som kan stige til 6000 når flere kontorbygg reises. Wang ungdomsskole åpner med 350 elever i 2018, og kanskje får eiendomsutvikleren også reist et hotell på tomta.

– Aktiviteten her vil være tredoblet innen 2020, fastslår han.

Oppgaven som HasleLInje har påtatt seg, er både større og mer spesiell enn mange er klar over, ettersom det hører med til sjeldenhetene at én eier utvikler en så stor tomt alene.

Ennå gjenstår mye, men utviklingen av området er inne i en ny fase.

– Vi har passert cruxet i løypa, det kritiske punktet er lagt bak oss, sier Thrygg. Med god hjelp fra våre samarbeidspartnere AF Gruppen (Hasle Linje)  og Profier (Bygg01) har vi nå besluttet oppstart av alle leilighetene i Krydderhagen og i Bygg 01 i tillegg til handelssenteret i Bygg 01 som blir et naturlig samlingspunkt på området.

Bevarer historien

Han forteller at det har vært viktig å ta med seg Hasles fortid inn i fremtiden.

– Det er et område med mye karakter og historie. Vi har vært opptatt av bevaring og gjenbruk, som begge er viktige elementer i god byutvikling, sier Thrygg, som understreker at alt nytt reises med respekt for det gamle – og med ønske om å skape et mangfoldig og godt miljø med lang levetid.

– Byggene skal stå der lenge etter oss - i hundre år, minst. Det er kanskje vårt prosjekt, men det er innbyggernes by, sier han.

Moderselskapet Høegh har derfor vært opptatt av å sette opp noe «pent og varig». Hvert enkelt bygg skal både passe inn og bidra til variasjon – og samtidig sikre harmoni mellom næring og bolig. Men attraktive fasader er ikke nok.

– Det må ligge god programmering i bunn; et godt bygulv med god kommunikasjon, gode torg og møteplasser, grønne lommer, og kafeer, handel og næring, sier Thrygg.

En ny by i byen

Thrygg påpeker at utviklingen av Hasle ikke kan sees isolert, men må sees i sammenheng med det som kalles Hovinbyen - som strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.

– HasleLinje er en del i Oslos største utviklingsområde. På sikt skal alle delene flettes sammen, og bli et helhetlig område. Totalt vil Hovinbyen ha inntil 50 000 nye boliger og kanskje så mye som 100 000 nye arbeidsplasser. I tillegg kommer handel, kulturhus og badeland, turveier og rekreasjonsområder, for å nevne noe. Nesten en ny by i byen, konstaterer han.

Mange erfarne byutviklere har vært med å utforme HasleLinje, ikke minst har det vært hyrt inn gode arkitekter – noen av landets beste, ifølge Jørgen Flaa. 

– Gode arkitekter er antakelig det viktigste verktøyet vi har, sier han.

– Vi har hele tiden hatt et genuint ønske om å skape et godt nabolag – et sted der det er hyggelig både å bo og jobbe – eller komme for å spise og henge med venner.  

Så, tilbake til krystallkula og det yrende folkelivet. Ser de noe mer?

– At alle er rike og lykkelige? Det kan vi ikke love, men vi håper at folk lar seg begeistre når prosjektet forhåpentligvis er ferdig utviklet i 2023.