Samferdsel er et viktig satsningsområde for Guard. Som underleverandør til VVB Nordic har Guard levert tavler og styresystemer på veiparsellen E18 Bommestad-Sky Parsellen består av to tunneler på henholdsvis 2,8 og 1,1 kilometer samt den spektakulære Farrisbrua som får to skråstilte tårn på 70 meter og blir 570 meter lang.

- For Vegvesenet er målet å ha så trygge og gode veier som mulig. For å oppnå dette gjøres det en rekke ting rundt styring og overvåkning for å sikre en god trafikkavvikling. Med avanserte overvåknings- og styringssystemer kombinert med kommunikasjon setter man Vegtrafikksentralen i stand til å følge trafikkbildet, og gjøre nødvendige tiltak som å redusere fartsgrensen eller stenge et tunnelløp hvis det er behov for det, forklarer Yngvar Ødegård, direktør forretningsutvikling i Guard.

En rekke tekniske installasjoner

Listen over alle de tekniske løsningene som må til for å lage trygge veier er mye lenger enn det privatbilisten tenker på i det daglige. Tunnelene må for eksempel utstyres med ventilasjonssystemer for å sikre god luftkvalitet og med pumper som sørger for å fjerne regnvann. For å få disse systemene til å fungere optimalt leveres alle de nødvendige overvåknings- og styringssystemene som trengs.

- Vi leverer også belysning, elektroniske skiltsystemer, elektrotavler, nødlys og nødtelefoner. Det er også nødvendig med sikkerhetsanordninger slik at alle systemene også fungerer hvis strømmen blir borte, til det har vi UPS’er, eller batteripakker, sier Fredrik Abildtrup, administrerende direktør i selskapet.

Intelligent infrastruktur

Tunnelene utstyres også med et kamerasystem som kommer til å dekke hele strekningene i begge tunnelene.

- Til Veitrafikksentralen overførers en rekke ulike data, og de vil få en eksepsjonelt god oversikt med denne nye kameraløsningen. Programvaren er satt opp til å detektere uønskede hendelser automatisk. Hvis det oppstår en hendelse utløses det ikke bare en alarm, kameraene vil også zoome inn på det som forårsaket hendelsen. Denne prosessen er automatisert og bildet av hva som er årsaken til alarmen får Veitrafikksentralen opp på sine skjermer, fortsetter han.

- Det blir bygd mer og mer intelligens inn i veisystemene og det skal også testes ut et nytt konsept der vi tar høyoppløselige bilder av trafikken. Ved hjelp av avansert programvare gjøres det bildeanalyse som medfører at for eksempel hastigheten bakover på veien settes ned for å hindre kødannelser, tilføyer Ødegård.

 

Tunneler

INTELLIGENT INFRASTRUKTUR: Tunnelene skal utstyres med et kamerasystem som kommer til å dekke hele strekningene i begge tunnelene. Foto: Knut V.Hovde


 

Integrerte systemer

Alle systemene, kameraene og sensorene er integrerte og blir satt opp slik at de fungerer sammen. Det sikrer en høy grad av kontroll slik at trafikkavviklingen kan overvåkes og reguleres på en enkel, sikker og effektiv måte:

- Det er veldig mange tekniske systemer som skal på plass i slike prosjekter. De fleste blir for eksempel forundret over at det går mer enn 6 000 I/O-signaler fra regulerings- og styringssystemene som vi har levert til de to tunnelene. Dette er omtrent like mange signaler som kommer fra alle styringssystemene i et stort vannverk, som forsyner en større norsk by. Vi ser frem til at Norges smarteste vei, som vi har levert alle systemene til, åpner i løpet av året, sier Ødegård til slutt.

Fakta om Guard

  • Guard er en ledende leverandør av industriell automatisering i Norge og Sverige. Siden 1982 har Guard jobbet med komplette, integrerte løsninger hvor prosesskomponenter og styringssystemer fungerer som en helhet innen miljø, samferdsel, industri og energi.
  • Som en pålitelig partner bygger og leverer Guard løsninger som hjelper kundene til å bli mer effektive. Med høyverdige produkter og intelligente løsninger, spiller Guard en viktig rolle i å finne fremtidens svar på utfordringer knyttet til automatisering, produktivitet, energieffektivitet og mobilitet.
  • Guard omsetter for mer enn 200 millioner norske kroner, og har 110 ansatte. Flere enn 80 av dem er ingeniører, og selskapet er i sterk vekst.