For Vegvesenet er målet å ha så trygge veier som mulig. For å oppnå dette gjøres det en rekke ting rundt styring og overvåking for å sikre en god trafikkavvikling. Med avanserte overvåkings- og styringssystemer kombinert med kommunikasjon, setter vi Vegtrafikksentralen i stand til å følge trafikkbildet og å gjøre nødvendige tiltak som å redusere fartsgrensen eller stenge et tunnelløp om det er behov for det, forklarer Yngvar Ødegård, salgsdirektør i Guard.

Flere tekniske installasjoner

Listen over alle tekniske løsninger som må til for å lage trygge veier er mye lenger enn det privatbilisten tenker på i det daglige.

Tunnelene må for eksempel utstyres med ventilasjonsanlegg for å sikre at røyk transporteres raskt og effektivt ut av tunnelløp, og pumper som sørger for å fjerne regnvann.

For å få disse systemene til å fungere optimalt leverer Guard de nødvendige overvåkings- og styringssystemer. Det er i tillegg nødvendig med sikkerhetsanordninger slik at systemene også fungerer dersom strømmen skulle bli borte, forklarer Marit Ursin som er administrerende direktør i selskapet.

Intelligent infrastruktur

Tunnelene utstyres også med et intelligent kamerasystem som dekker hele strekningen i begge tuneller, det er spesielt softwaren som gjør løsningen unik;  Til Vegtrafikksentralen overføres en rekke ulik data, der får man en god oversikt med kameraløsningen. Programvaren er satt opp til å detektere uønskede hendelser automatisk. dersom det oppstår en hendelse utløses en alarm. Prosessen er automatisert og bildet av hva som er årsaken til alarmen får Vegtrafikksentralen opp på sine skjermer. Det blir bygget mer og mer intelligens inn i dagens veisystemer.

Ved hjelp av avansert programvare gjøres det bildeanalyse som medfører at for eksempel hastigheten bakover på veien kan settes ned for å forhindre kødannelser, forklarer Yngvar Ødegård.

Foto: Max Emanuelsen

Integrerte systemer

Alle systemer, kameraer og sensorer er integrerte og har blitt satt opp slik at de fungerer sammen. Det sikrer en høy grad av kontroll slik at trafikkavviklingen kan overvåkesmog reguleres på en enkel måte. Det er mange tekniske systemer som skal på plass i slike prosjekter. De fleste blir for eksempel overrasket over at det går mer enn 6000 I/0-signaler fra regulerings- og styringssystemene til de to tunnelene. Det er omtrent like mange signaler som kommer fra styringssystemene i et stort vannverk.

Guard kan også glede seg over å få levere til det nye store vegprosjektet E6 Soknedalen, 6,5 km ny vei, som omfatter bygging av ny tunell på 3,6 km mellom Vindalsåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune.


Guard har levert automasjon og systemintegrasjon i forbindelse med styring, regulering og overvåkning (SRO) på veiparsellen E18 Bommestad-Sky. Parsellen består av to tunneler påhenholdsvis 2,8 og 1,1 kilometer, samt denspektakulære Farrisbrua . 

Fakta om Guard

* Guard er en ledende leverandør av industriell automatisering i Norge og Sverige. Siden 1982 har Guard jobbet med komplette, integrerte løsninger hvor prosesskomponenter og styringssystemer fungerer som en helhet innen vann&miljø, vei&bane, produksjonsindustri og smarte bygg.

* Guard er en pålitelig partner som bygger og leverer integrerte og effektive løsninger. Guard ønsker å bidra til å finne svar på fremtidens utfordringer knyttet til automatisering, produktivitet, energieffektivitet og mobilitet.

* Guard omsatte for mer enn 258 MNOK i 2017 og har 130 ansatte. Flere enn 80 av dem er ingeniører.

* Guard jobber innenfor fire bransjer: vann & miljø, samferdsel, produksjonsindustri og smarte bygg.