Den digitale vannforsyningen er et resultat av den enorme teknologiske utviklingen som fortsatt er i gang, og som radikalt endrer vannverkenes mulighet til å få en gjennomsiktighet i hele sitt distribusjonsnettverk. Helt fram til forbrukeren. Alt starter med intelligent måling.

Verdien av data

Med en intelligent måleløsning kan vannverkene basere beslutningene sine på data og kunnskap i stedet for teoretiske modeller og estimater.

Intelligente alarmer i en ultralydvannmåler gjør at det for eksempel er mulig å spore feil som lekkasjer og utettheter i distribusjonsnettverket. Enkel fjernavlesning minimerer i tillegg tiden som benyttes til avlesning av målerne samtidig som datamengden øker, og denne informasjonen kan vannverkene bruke proaktivt til å optimere distribusjonsnettverket, driften og kundeservice.

Investering i intelligent vannmåling

I 2016 tok Oppegård kommune det første skrittet på veien mot digitalisering av vannforsyningen, da de i samarbeid med fire nabokommuner investerte i en målerløsning fra Kamstrup som består av 14 000 intelligente vannmålere og fjernavlesningssystemet READy.

I følge Hossein Karganrood fra Oppegård kommune er de viktigste fordelene med den nye målerløsningen i første rekke den enkle og effektive måleravlesningen, alarmene man får ved lekkasjer og skader, og den økte innsikten i kundenes forbruk. Det forventes dermed at oppgraderingen til intelligent vannmåling skal gi både vannverket og forbrukerne stor verdi: «Løsningen gir oss mange muligheter til å optimere nettverket, og samtidig kunne gi en bedre service til kundene våre.»

 

Kamstrup

INTELLIGENT MÅLING: Med en intelligent måleløsning kan vannverkene basere beslutningene sine på data og kunnskap i stedet for teoretiske modeller og estimater. Foto: Kamstrup


 

Full gjennomsiktighet

Jo hyppigere data du har, jo mer verdi kan du skape. Data i sanntid om forbruk, trykk og vanntap kombinert med redskapene til å omsette disse til konkret optimering, gir det digitale vannverket full gjennomsiktighet i distribusjonsnettverket.

Det gjør at det er mulig å ha en nøyaktig kunnskap om nettverkets reelle tilstand, og dermed har vannverket det riktige beslutningsgrunnlaget når de skal prioritere renovering. I tillegg kan vannverket tydelig og med en gang se effekt av handlingene.

Hos det danske vannverket Assens Forsyning, har seksjonsmåling for eksempel bidratt til reduksjon av vanntapet. Verkets rundt 3 800 målere er byttet ut med Kamstrups intelligente vannmålere og tilhørende READy-system for fjernavlesning og optimering av distribusjonsnettverket. Dette gir blant annet en klar oversikt over vanntapet i ledningsnettets seksjoner.

«Seksjoneringen er en kjempefordel, da det gir oss muligheten til å målrette lekkasjestyringen vår [...] Med seksjonsmåling vet vi mer og har mer detaljert kunnskap før vi i det hele tatt drar ut i feltet for å søke etter lekkasjen. Det er en enorm tidsbesparelse», sier Anne Lyndorff, teamleder, Assens Forsyning A/S.

Fremtiden er i dag

Hos Kamstrup er fremtiden innen digital vannforsyning ikke bare noe vi snakker om. Vi er i full gang med å skape den, og vi vil gjerne dele kunnskapen vår med deg. Les mer og last ned vårt faktaark på www.kamstrup.com/digitalvann.