Ifølge beregninger gjort av EU, koster dårlig luftkvalitet landene i Europa, inkludert Norge, 100 milliarder euro årlig, sier presidenten i den internasjonale elbilunionen, Rune Haaland.

− Vi trenger en bedre luftkvalitet. Spør du en lege om hvordan vi får bedre helse, så ville han skrevet ut elbil på resept til alle sammen. Men først må vi bygge ut en infrastruktur som legger til rette for mange flere elbiler og ladbare hybrider i de kjøretøykategorier der det foreløpig ikke finnes gode full-elektriske alternativer. Vi trenger en relevant infrastruktur som står i forhold til den utfordringen vi har, for å gjøre nullutslipp til en mainstream- løsning.

Risikoavlastning

Først og fremst så trengs det statlig risikoavlastning, fortsetter Haaland, sånn at private kan investere i infrastruktur.

− Vi ønsker ikke en statlig planøkonomi, men en risikoavlastning fra staten, for å stimulere investeringsviljen hos private utbyggere, kommuner og offentlige bedrifter. Dette betyr investeringer i transformatorer med nok kapasitet, kraftlinjer, stasjonære batterier som kan lagre lokalprodusert strøm, og ulike type ladere med fleksibel effekt, inkludert et robust landsdekkende tilbud av tredje generasjon hurtigladere og hydrogen. Dette trenger vi i prinsippet overalt, over hele landet.

Feil selvbilde

Norge har et selvbilde som går på at vi er best i verden på elektrifisering av veitransport. Haaland mener dette må justeres noe.

− Vi gjør mye bra her i landet. 20 prosent av nybilsalget var elbiler i første halvår i år. Men allerede nå, et stykke uti annet halvår har dette tallet falt til 17 prosent. Grunnen til dette er at folk ser at den nødvendige infrastrukturen ikke kommer. Det mangler ladere overalt, de som har en elbil ser at løsningen de trodde fantes ikke holder stikk.

- Enova må komme opp med en rettighetsbasert støtteordning også her. På samme måte som man får et støttebeløp hvis man monterer solceller på taket, må man få et støttebeløp hvis man bygger ut ladeinfrastruktur, som insitament for å utløse handling hos brukerne. Energi er i prinsippet gratis, vi finner energi overalt, og vi kan høste energi med et helt arsenal av ny teknologi. Verden er i ferd med å utvikle fornybar energi til bil og bygninger som er billig og 100 prosent fornybar. Derfor er det fullt mulig å få ren luft bare man viser vilje og tar i bruk de rette virkemidlene, avslutter Haaland.