ERTMS-anleggene plasseres i området rundt de 26 jernbanestasjonene som befinner seg på strekningen. Til sammen skal det legges fire mil med kabelkanaler.

- Som totalentreprenør detaljprosjekterer og utfører vi hele oppdraget med forberedende arbeid for oppgradering til ERTMS på Nordlandsbanen. Vi vant oppdraget på pris og kompetanse som var de viktigste kriteriene, sier Roar Bardal, prosjektleder for ERTMS hos Teknobygg.

Må drive effektivt

Utfordringen er å drive mest mulig rasjonelt slik at de har god produksjon i oppdraget.

- Med nesten 40 personer involvert i prosjektet er det viktig med opplæring av mannskapet. Etter hvert som vi har trent og fått erfaring gjør vi jobben raskere og bedre. Det er mye egenproduksjon på maskiner og mannskap og da er effektivitet viktig, sier han.

God fremdrift

- Vi har fullført 20 prosent av prosjektet og har som mål å nå 30 prosent innen utgangen av oktober. Vi ligger godt an til å nå denne milepælen. Vi har ulike jobber på hele strekningen så vi har kontinuerlig drift med skiftarbeid hele veien, sier han.

Store investeringer

Teknobygg AS har gjort store investeringer for å kunne jobbe effektivt med jernbane.

- Vi har investert mye penger i å bygge kompetanse og utstyrspark for å tilpasse oss jernbaneoppdrag. Vi har blant annet gravemaskiner, med et ekstra understell, som også kan gå på jernbaneskinner. Vi vet det kommer flere jernbaneoppdrag og er allerede i gang med å bygge ny godsterminal i Trondheim, sier han.

Foto: Bård Ivar Basmo

Leverer kabelkanaler

PcP. Norge er underleverandør til Teknobygg og leverer en ny type kabelkanal som brukes for å effektiviserer arbeidet og forbedre funksjonen.

- Kanalen er lettere å få i bakken og gir mindre inngrep i naturen. Både entreprenør og byggherre får ned den totale anleggskostnaden, sier Robert Bjørklund, Direktør PcP. Norge.

- Man presser et rør i bakken før det legges en plate og tre meter med kabelrenne på dette. Med løsningen kan man legge 3 meter i en arbeidsoperasjon. Sammenlignet med betongkanaler må man først planere, drenere og bygge et stabil underlag som skjer i flere operasjoner før kanalen legges til slutt. Dette er tungt arbeid og krever maskiner, sier han.

- Med betongsystemet legger man fire til åtte meter i timen. Med vår løsning greier man ved optimale forhold 50 meter på 45 minutter i en operasjon med tre mann. Dette er veldig arbeidsbesparende. Til sammenligning bruker man minst seks timer på 50 meter med betongløsningen. Kanalene er lette slik at to mann kan bære dem og når arbeidslaget finner rytmen går det veldig raskt, sier han.

Foto: Bård Ivar Basmo

Tilpasset løsningen

- Siden dette er en totalentreprise med krav til funksjon, ikke spesifiserte produkter kan vi komme inn med en mer effektiv løsning. Erfaringsmessig ser vi at man reduserer anleggskostnadene med mellom 10 og 20 prosent i Danmark. Dette er det første prosjektet i Norge og vi har videreutviklet ekstraprodukter, som fjellfester og overganger. Vi er omstillingsdyktig og har tilpasset løsningen til behovene her i Norge. Dette har vi virkelig fått testet i prosjektet med Teknobygg, sier han.

- Vi er meget fornøyd med kanalene fra PcP, men begge kanaltypene har sine fordeler og ulemper. Besparelsen ved PcPs kanaler sammenlignet med tradisjonell betongkanal er avhengig av forholdene på stedet.  På mange stasjoner er det også tekniske krav som gjør at betongkanaler må benyttes, sier Bardal.