- Elbilenes gode rykte sprer seg som ringer i vann. Vår siste undersøkelse, Elbilisten 2015, viser at for hver fornøyde elbilist kommer tre nye til, sier kommunikasjonsrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

Mange rundt om i Norge sitter på gjerdet og vurderer elbil, men tar ikke steget fordi ladetilbudet enda ikke er godt nok, ifølge Frydenlund.

- Det må vi gjøre noe med, sier han.

Med momsfritaket for leasing av elbiler, som ble innført 1.juli i år, vil mest sannsynlig også kommuner og næringsliv vurdere å bytte til elbiler.

- Elbil skal ikke være en erstatning for kollektivtransport, sykkel eller å gå. Men en kraftig utbygging av ladestasjoner vil på sikt gjøre at elbiler kan erstatte all personlig transport som i dag utføres med fossilbiler, sier Frydenlund.

En utfasing av fossilbiler vil føre til betraktelig mindre støy og luftforurensning, særlig i byene.

- Mange lader bilene sine hjemme. Det vil de selvsagt fortsette med, men med et bedre offentlig ladetilbud vil elbilen kunne dekke alle transportbehov, sier Frydenlund.

Elbiler blir gjerne sett på som husstandenes bil nummer to. Bilene fungerer utmerket frem og tilbake til jobb, men ofte ikke på lengre strekninger.

- Vi ønsker et ladenettverk som knytter byene sammen. Med nok ladestasjoner både for normal-, flexi- og hurtiglading, kan man kjøre fra nord til sør, og fra øst til vest, uten problemer, sier Frydenlund.

Det finnes, grovt sett, tre typer lading:

  • Såkalt normallading, ladeeffekt opptil 3,7 kW (AC 230V 16A 1-fas)
  • Flexilading, med ladeeffekt fra 3,7-22 kW (AC 400V 32A 3-fas) 
  • Hurtiglading, med ladeeffekt fra 40 kW og oppover (DC)

Lading med lav effekt (3,7 kW) passer typisk for steder der man oppholder seg lenge. En flexilader med middels effekt (22 kW) passer for steder der man oppholder seg en time eller to, for eksempel et spisested eller et kjøpesenter.

Hurtigladere (CHAdeMO, Combo/CS, AC Type 2 (43 kW) eller Tesla Supercharger) passer for steder der man vil fortest mulig videre, og er mest aktuell langs hovedferdselsårer mellom byene eller ved transportknutepunkt.