Foto: John Petter Reinertsen

Leif Lippestad, administrerende direktør i Coromatic AS

1. Hvilke betydning har digital infrastruktur for samfunnet?

Digital infrastruktur har større betydning enn noen gang. Nettverks- og datakommunikasjon er en hovedpulsåre for driften i alle typer virksomheter. Hva er en bank uten nett, en mobiloperatør uten basestasjon eller et sykehus uten tilgang til pasientdata? Digitalisering øker behovet for kritisk infrastruktur, og dette må vektlegges ved utforming av alle nye funksjoner og bygninger.

2. Hvordan håndtere den digitale infrastrukturen?

Mange virksomheter bør absolutt ha en strategi for digital infrastruktur, for å sikre bærekraftige funksjoner og prosesser over tid. Ofte er det først når sentrale og virksomhetskritiske funksjoner blir slått ut at vi får en vekker. Da er tid penger. Hva koster det om hele foretakets datakommunikasjon er nede? Hvilke konsekvenser får det i form av uteblitte inntekter, forsinkede prosjekter og misfornøyde brukere? Start med en analyse for å få oversikt over behov og risiko. Når kartleggingen er klar følger du opp med ulike tiltak.

3. Hvilke utfordringer og muligheter er det innen fremtidens IoT med tanke på (forbruker / forretning / industri) i Norge?

Gjennom IoT (Tingenes internett) blir flere og flere ting koblet mot internett og dette gir oss mange muligheter. Men alle de nye, smarte tingene som samler inn data, for eksempel om vårt forbruksmønster, må ha tilgang til sikker strømforsyning. Uten tilkobling slutter de å fungere og det kan resultere i et inntektstap der og da. For få år siden var det utenkelig at hele huset ditt kan være koblet til internett. Men i fremtiden vil vi ha tjenester som de færreste av oss klarer å forestille seg. Det er ikke nok å tenke stort. Tenk større. Dette er bare begynnelsen.

 


Foto: Cathrine Fragell Darre

Erlend Schei. Senior Product Lead IoT i Telia Norge.

1. Hvilke utfordringer og muligheter er det innen fremtidens IoT med tanke på (forbruker / forretning / industri) i Norge?

Vi som jobber med dette må synliggjøre hvordan IoT skaper verdier for deg, din bedrift og dine kunder, fremfor å være en utgiftspost på IT-budsjettet. Norge har en av verdens beste kommunikasjonsinfrastrukturer. Det gir spesielt gode muligheter for å tilrettelegge for slike verdiforslag, både i det private, det offentlige, industrien, og ikke minst i skjæringene mellom disse.

2. Hvordan ser du på sikkerhet, tillit og personvern i forhold til IoT?

IoT er for meg ikke Internett og Ting, men heller Innsikt og Tillit. Teknologien er for så vidt uvesentlig i dette perspektivet. Personvern er ikke annerledes for data som kommer fra en ting som fra andre kilder. Forskjellen ligger i ekstremt økende mengde data(kilder), og evnen til å kontrollere en fornuftig sammenstilling av disse. Sikkerhet, identitet og samtykke blir nøkler for å lykkes.

3. Hva er implementasjons og forretningsmessige utfordringer for IoT applikasjoner på tvers av ulike industrielle sektorer?

Vi vil se tusenvis av datasiloer. Dels forretningsmessig, og dels teknisk. Siloeierne vil nok etter hvert se verdien i utveksling av data, og nye typer partnerskap. Her er det muligheter og utfordringer. Muligheter i eksempelvis plattformer for datautveksling. Utfordringer ligger i standardisering av data og utfordrende forretningsmodeller.