- Vi står for leveransen av forskalingen av Seutbrua. Oppgaven var relativt kompleks på grunn av geometrien med skråstilte akser og at det er en svak kurvatur på hele brua. Derfor er det mange forhold å ta hensyn til før man kan velge en endelig løsning. Vi hadde mange tekniske avklaringsmøter med hovedentreprenøren Park og Anlegg. Der diskuterte vi ulike løsninger og utforminger og kom frem til denne løsningen i samarbeid med dem, sier Morten Hernes som er teknisk sjef i Maxbo Teknikk. 

Løsningen de kom frem til var å bygge fagverksdragere og understøttelser i underkant av den fremtidige brua. Dette danner fundamentet som den nye brua støpes på.

- Måten vi har konstruert forskalingsløsningen på gjør at både prosjekteringen og monteringen har blitt forenklet og går raskere. Vi er en totalleverandør som både prosjekterer, leverer og monterer. Nå har vi montert 258 tonn stål, det tilsvarer 645 meter med fagverksdragere, fortsetter Hernes.

Selve løsningen med fagverksdrageren er en nyvinning som Maxbo Teknikk lanserte i markedet i 2016.

- Sett i forhold til konkurrerende fagverksdragere er dette en lett, sikker og enkel løsning. Den har lav egenvekt, noe som gjør at man trenger mindre krankapasitet under monteringen. Den er sikker fordi den har et tilnærmet kvadratisk tverrsnitt, noe som reduserer faren for velting. Den er dessuten forholdsvis enkel siden konstruksjonen har få sammenkoblinger, tilføyer Hernes. 

Hele prosjektet skal stå ferdig våren 2018.