– I dag er det nærmere 142 000 rene elbiler i Norge. I tillegg har vi de ladbare hybridene som utgjør cirka 67 000 biler. Mange av de som kjøpte elbiler tidligere tenkte nok at å lade bilen med nødlader på vanlig stikkontakt hjemme var greit nok. Bevisstheten rundt sikker lading med ladestasjoner montert av en elektriker har ikke vært så stor, men nå ser vi at det stadig får et større fokus, og det er bra, sier markedsdirektør Stian Søhoel i Bravida.

Avgiftsfordeler en viktig driver

Årsakene til at elbil har blitt så populært i Norge ligger først og fremst i fordelene man opplever som elbileier. Listen over disse fordelene har blitt lang. Elbilene kjører gratis på ferger, slipper bompenger, kan kjøre i kollektivfeltene og mange steder kan de parkere gratis og lade med strøm som ikke koster noe.

– Riktignok ser vi at enkelte av disse fordelene er i ferd med å strammes noe inn, men den aller største fordelen ligger i selve avgiftsfritaket når du kjøper bilen. Dette fritaket eksisterer fortsatt og gjør  bilene svært konkurransedyktige på pris. Med økt batterikapasitet øker også rekkevidden, det blir stadig bedre lademuligheter langs veiene våre og mange av bilene har nå også mulighet for hurtiglading. Alle disse forholdene gjør at bestanden av denne typen biler helt sikkert vil fortsette å øke, og da er det viktig at det blir lagt skikkelig til rette for lading over alt, fortsetter Søhoel.

Nesten som et eget fag

Bilene står som regel lengst parkert ved hjemmet der bileieren bor. Derfor er det spesielt viktig at det legges opp skikkelige ladeløsninger både i eneboliger og i fellesgarasjer. I nye boligprosjekter har man gjerne tatt høyde for behovene for lading og etablert nødvendig infrastruktur.

– Mange tror at det bare handler om å skru opp en ladestasjon, men dette handler om veldig mye mer, særlig hvis det er snakk om å etablere lading i store garasjeanlegg. Tilgjengelig kapasitet inn til byggets elektriske anlegg er en av de første tingene vi vurderer i slike prosjekter. Enkelte ganger må vi oppgradere anlegget, men ofte er det tilstrekkelig å ta i bruk smart teknologi som deler den tilgjengelige strømmen mellom de som lader, på fagspråket heter dette lastbalansering. De aller smarteste av disse systemene vil etterhvert også kanskje ta hensyn til hvor mye strømmen koster, og sørge for at ladestasjonene bruker mest strøm mens den er rimelig. Så har vi dette med betaling og administrasjon slik at kostnadene fordeles rettferdig og etter forbruk. Her finnes det en rekke gode løsninger fra mange ulike leverandører, forklarer Søhoel.

– Det er veldig mange faktorer som spiller inn når det gjelder valg av gode løsninger. Derfor bør man velge anerkjente installatører som leverer leverandøruavhengige løsninger, som har kunnskap og kompetanse om alle forhold knyttet til lading, og som hele tiden holder seg oppdatert. Lading har nærmest blitt et eget fag og derfor bør du bruke eksperter, avslutter Søhoel.