Det er ingenting som betyr mer for vekst enn en velfungerende infrastruktur. Det er derfor Fellesprosjektet E6- Dovrebanen er så viktig, sier prosjektleder Taale Stensbye.

- Med denne utbyggingen av både vei og jernbane legger vi forholdene til rette for en økt utvikling på Innlandet, både når det gjelder bosetting og næringsliv. Det handler om å redusere reisetiden mellom region Innlandet, - Hedmark og Oppland -, og hovedstadsregionen, forklarer Stensbye.

Reduserer reisetiden

Det bygges ny firefeltsvei fra Minnesund til Espa, hvor de nettopp er ferdige med tredje og siste etappe mellom Gardermoen og Kolomoen. Samtidig bygges det 17 kilometer med dobbeltspor på Dovrebanen, som utgjør første etappe i dobbeltsporutbyggingen mellom Eidsvoll og Hamar. Denne delen av utbyggingen har en prislapp på 11,6 milliarder kroner samlet, for 22 kilometer vei og 17 kilometer bane. Stensbye forteller at reisetiden blir betraktelig kortere når alt står ferdig.

- Når Dovrebanen står ferdig bygget, fra Oslo til Hamar, så vil reisetiden mellom disse to byene være på under en time. Prognosene sier at strekningen vil ta 55 minutter. I dag tar den samme strekningen 1 time og 26 minutter. Kjører man bil vil den nye 4-felten bety rundt 20 minutter kortere reisetid.

Og redusert reisetid betyr at det blir mer attraktivt å pendle.

- Vi ser det allerede. Stange kommune, som ligger lengst sør i Hedmark, har allerede ti prosent av sine arbeidsplasser i Oslo. Og det interessante er egentlig at det er pendlingen nordover som øker mest. Det er faktisk slik at høykompetent arbeidskraft pendler enda mer inn til Hedmark, og dette er et godt tegn på at Innlandet og hovedstadsregionen allerede er et felles bo- og arbeidsmarked, forklarer Stensbye.

- Det viktigste er at næringslivet har tilgang til kompetent arbeidskraft. Godset du transporterer ut er viktig, men det er enda viktigere at du har tilgang til arbeidskraft som passer din bedrift. Det er der du har utviklingsmuligheter.

Beregninger viser, ifølge Stensbye, at man kan øke antall arbeidsplasser i Hedmark og Oppland med opptil
60 000 med en bedret kommunikasjon.

- Utviklingen av bosetting og næringsliv er det store her. Det skal bli veldig spennende å se hvordan dette slår ut. Også næringslivet i Oslo er avhengige av den innpendlingen som skjer. Denne utbyggingen vil gjøre det enklere å bo på Innlandet og å jobbe i Oslo, sier han.

Færre dødsulykker

Et annet viktig aspekt er trafikksikkerheten, og den blir vesentlig bedre ved denne utbyggingen.

- Den tofeltsveien vi har hatt nordover har vært dødsvei nummer én i lang tid. Denne nybygde firefeltsveien med midtrekkverk har ført til at 90 prosent av de mest alvorlige ulykkene er borte. Det er en stor effekt, sier Stensbye.

E6- Dovrebaneprosjektet er et gigantisk prosjekt. Det er faktisk Nordens største anleggsprosjekt for tiden.

- Vi bygger for tre milliarder kroner i året, og vi har hatt 1500 mann i arbeid de siste to årene. Ny E6 og Dovrebanen åpnes for trafikk langs Mjøsa i år, og nå er vi spente på om Stortinget og regjeringen er klare til å finansiere den videre utbyggingen mot Hamar og Lillehammer. Dovrebanen skal være ferdig utbygd til Hamar i 2024, og det betyr egentlig en kontinuerlig utbygging. Både Jernbaneverket og vi er klare til å gå videre. Vi vil ha ferdige, godkjente reguleringsplaner på E6 fra Kolomoen til Moelv i løpet av året, så vi sitter bare og venter på klarsignalet, forteller Stensbye.