Grenland er et av Norges største produksjonssteder for prosessindustrien. Infrastrukturbegrepet dreier deg derfor mye rundt det industrielle tyngdepunktet, forteller spesialrådgiver i Vekst i Grenland og Grenland havn, Petter Ellefsen.

- Når vi snakker om infrastruktur her, så snakker vi ikke bare om den nye firefelts motorveien eller om Norges største jernbaneprosjekter. Vi er også opptatt av at Statnett har etablert en ny høyspenttrasé gjennom vårt område, som gjør at vi har et av de beste strømnettene i landet. Den industrielle infrastrukturen er altså veldig bra. Vi er et av de ytterst få områdene i landet som synes på et europakart når vi snakker industri. Vi har blant annet verdens største fullgjødselproduksjonsanlegg Yara, på Herøya, sier Ellefsen.

Sjøveien har stor betydning

Infrastruktur i Grenland handler også om sjøveien. Området har mange internasjonale forbindelser. Ikke alle vet at havnen er dobbelt så stor som Oslo havn.

Petter Ellefsen, spesialrådgiver i Vekst i Grenland og Grenland Havn. Foto: Tom Riis

- Grenland havn er den største havna i Oslofjorden, den desidert største. I tonnasje er vi omtrent dobbelt så stor som Oslo havn. Vi har ferger som går til Danmark, og vi har også båtene som går til England og kontinentet, med plass til trailere ombord. Dette er faste forbindelser, og er en del av navlestrengen til et samfunn som er avhenging av faste linjer innenfor transport. Når det gjelder sjøveien deltar vi i det øverste sjiktet i norgesmesterskape. Det har vi gjort i 2000 år, forteller Ellefsen.

Vei og bane er også viktig for området, og infrastrukturen i og rundt Grenland er i ferd med å bli totalfornyet.

- Det er ikke mer enn tre år siden den nye firefelts motorveien mellom Larvik og Porsgrunn ble åpnet. Jernbanen på den samme strekningen er under full bygging, og her får vi to spor med en toppfart på 250 kilometer i timen. Vi får altså en av de få høyhastighetsbanene i Norge, forklarer Ellefsen.

- I tillegg har vi et godt internasjonalt flynett, blant annet takket være flyplassen på Torp. Vi har mye, og økende, pendling mellom søndre Vestfolk og Grenland. De to områdene er i ferd med å smelte sammen, takket være oppgradert infrastruktur. Det er ikke den fysiske avstanden som teller, men hvor lang tid det tar å forflytte seg. Vi har også modernisert bussrutene. Det har gitt uttelling. Vi har faktisk hatt en tilnærmet dobling i antall kollektivreisende de siste årene, avslutter Ellefsen.