Det har vært litt av et prosjekt å få Kolsåsbanen på skinner igjen, men prosjektet er nå mer eller mindre ferdig, og prosjektleder i Sporveien Oslo AS, Arnt Jørstad, er svært fornøyd, både med prosessen og det ferdige resultatet.

- Prosjektet er blitt rost opp i skyene, både fra ledelsen her, og fra publikum. Da vi åpnet banen i august i fjor forventet vi at det skulle komme rundt tusen mennesker. Det kom dobbelt så mange. De reisende hadde ventet så lenge. De hadde et så sterkt ønske om å få den ferdig, og da er det hyggelig å kunne levere et så bra produkt til dem.

Stort prosjekt

Banen er bygget ut i tre etapper. Det har tatt åtte år, og kostet mer enn 2,8 milliarder kroner, men ifølge Jørstad er det verdt det.

- Vi ser en stor økning i trafikken. I dag har vi 55 prosent flere reisende på denne strekningen enn vi hadde da banen stengte i 2006. Jeg tror mye av grunnen til det er at vi har laget et godt tilbud til de reisende. Vi har laget gode parkeringsmuligheter for de som må kjøre til stasjonen, med totalt 750 parkeringsplasser fordelt på de ulike stasjonene. Vi har dessuten laget flere hundre sykkelparkeringsplasser. Stasjonsområdene er universelt utformet, sånn at alle grupper kan benytte dem. Vi har sørget for høy kvalitet for de reisende med ledelinjer frem til billettautomatene, blant annet, forteller Jørstad.

I tillegg til dette er det nye billettpriser og lengre togsett.

- Nå er jo billettprisen endret. Hele strekningen ligger innenfor sone 1, det tror jeg også betyr en del. Dessuten har vi lengre togsett. Tidligere kjørte vi to vogner, nå er det seks stykker. Det betyr at det blir bedre plass for de reisende. Vi har avganger hvert kvarter, og vi har en høy punktlighet. Den ligger på over 99 prosent. Det er vi veldig fornøyd med.

Kombineres med trikken

Kolsåsbanen er en T- bane, men den er samkjørt med blåtrikken fra Jar til Bekkestua.

- Banen er 12 kilometer fra start til slutt, men vi har sluset inn en trikketrasé fra Lilleaker opp til Jar. Trikken kommer seg altså inn på t- banelinja, så begge går til Bekkestua, sier Jørstad.

Det har vært mange som har deltatt i prosjektet, og samarbeidet har gått knirkefritt, ifølge Jørstad.

- Det har vært et utrolig bra samarbeid mellom de ulike aktørene. Det er flinke folk, og det har vært en veldig god stemning hele veien. Alle har levert det de skulle. Det er spesielt moro å holde tidsfristen; alle parseller åpnet til riktig tid. Det er ekstra stas at vi dessuten leverte hele prosjektet under budsjett, avslutter han.

Fakta

Kolsåsbanen er en del av Oslos vestlige T-banenett som går fra Kolsås i Bærum til Oslo sentrum.

Banen hadde etter hvert såpass dårlig standard, og ble derfor nedlagt i 2006 på grunn av sikkerhetsmessige årsaker.

Sporveien Oslo AS har i samarbeid med Oslo kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune oppgradert banen i tre etapper siden 2006.

Fase 1: Oslo sentrum til Lysakerelva (2006- 2008)

Fase 2: Lysakerelva til Gjønnes stasjon (2009 – 2011)

Fase 3: Gjønnes til Kolsås (2012- 2014)

Den ferdige banen, som går fra Oslo Sentrum til Kolsås stasjon, ble åpnet 12. oktober 2014.

Prosjektet har hatt en total kostnad på 2. 850 millioner kroner, og er finansiert gjennom Oslopakke3- midlene.

Den totale lengden på T- banelinjen er omtrent 12 kilometer.